1.6. – DEŇ DETÍ.

Nad každým dieťaťom by mal visieť nápis:
ZAOBCHÁDZAJTE OPATRNE,
OBSAHUJE SNY.

Presne to by sme my dospelí mali dodržiavať. Byť opatrní v tom, ako deti PROGRAMUJEME. Dieťa berie všetko ako PRAVDU. A ak mu povieme hlúposť, ono aj tú hlúposť zaeviduje ako súčasť svojho sveta, svojej osobnosti. Uverí…

Nechajme deti, nech vnesú do nášho sveta to svoje nepoškodené nazeranie na svet, to svoje neovplyvnené, čisté a priam sväté. Niečo sem priniesli odtiaľ, odkiaľ prišli… Učme sa od nich, kým sú nikým neovplyvnené a dávajme pozor na všetko, čo ich učíme. Lebo mnohé naše „múdre rady“ môžu zničiť ich sny…S úctou Milan