4 SPIRITUÁLNE ZÁKONY INDIÁNOV

Existujú údajne štyri zákony pôvodných indiánov, ktoré hovoria, že nič v živote sa nestane bez dôvodu. Hovorí sa, že akonáhle to pochopíte, zvládnete s väčšou ľahkosťou a sebavedomím pozerať sa na to, čo sa deje okolo. Budete vďační za všetko, čo sa stalo, a budete sa tešiť na všetko, čo sa to stane.


PRVÝ ZÁKON hovorí:
„Človek, ktorého stretneš, je ten pravý.“

To znamená, že nikto nevstúpi do nášho života náhodou, všetci ľudia okolo nás, ktorí na nás reagujú, si za niečím stoja, či už nás vychovávajú, pomáhajú nám rásť alebo nám v našej situácii pomáhajú /min. niečo pochopiť/.


DRUHÝ ZÁKON hovorí:
,,Čo sa stane, je jediná vec, ktorá sa môže stať.“

Nič z toho, čo sa nám stane, nemohlo byť iné. Dokonca ani ten najnepodstatnejší detail. Jednoducho neexistuje „Keby som to urobil inak … Bolo by to iné …“ Za daných okolností sa udialo to najlepšie, čo sa dalo. Že to po tejto udalosti vidíme inak, je len preto, lebo sme vďaka tomu zmúdreli. Čo sa stalo, bola jediná vec, ktorá sa mohla stať a je potrebné, aby sa stala, aby sme sa mohli poučiť a aby sme sa posunuli vpred. Všetko, každá situácia, ktorá sa nám v živote stane, je úplne dokonalá, aj keď sa naše Ego vzpiera nášmu Duchu a nechce ho prijať.


TRETÍ ZÁKON hovorí:
„Každý okamih, vždy keď sa niečo začne, je ten správny čas.“

Všetko sa začína v pravý čas, nie skôr alebo neskôr. Keď sme pripravení na niečo nové vo svojom živote, už to v skutočnosti začalo.


ŠTVRTÝ ZÁKON hovorí:
„Čo sa skončilo, skončilo.“

Je to také jednoduché. Keď sa niečo v našom živote končí, slúži to nášmu rozvoju. Preto je lepšie nechať to ísť a ísť vpred, obdarení skúsenosťami, ktoré sme vďaka tomu získali.


A nie je žiadna náhoda, že to tu teraz čítate. Ak vás tento text dnes stretol, je to preto, že spĺňate podmienky k tomu, aby ste pochopili, že žiadna kvapka dažďa kdekoľvek na svete omylom nespadne na nesprávne miesto.

Nechajte veci plynúť a rozvíjať sa svojim jedinečným spôsobom…
Milujte celou svojou bytosťou …
Buďte šťastní… bez konca…
Každý deň je požehnaným dňom.