Aj toto je o Tvojej hostórii

Na to, aby sme sa narodili, potrebujeme:

2 rodičov
4 starých rodičov
8 prastarých rodičov
16 praprastarých rodičov
32 tetra starých rodičov
64 penta starých rodičov
128 nexa starých rodičov
256 hepta starých rodičov
512 okta starých rodičov
1024 nestri starých rodičov
2048 dec-starých rodičov

Len za posledných 11 generácií treba 4094 našich predkov za zhruba 300 rokov, aby sme sa my dvaja narodili!

Zastavme sa na chvíľu… a zamyslime sa…

Koľko osudov, postáv, životných víťazstiev a prehier to všetko je…
Potrebujeme cítiť že sme VĎAČNÍ a že sme MILOVANÍ
za všetkých našich predkov, pretože
každý z nich je v každom z nás!