Aká je cena Pravdy?

Aká je cena Pravdy?
A aká je jej hodnota?
Chápem, že málokto dokáže na túto otázku odpovedať hneď. No skúsme to otočiť.

Aká je cena klamstva? Za klamstvo sa platí veľmi veľa peňazí. Klamstvo je totiž komodita. Klamstvom sa manipulujú davy, národy a celé štáty, aj medzinárodné vzťahy.
No keď pominie aktuálnosť konkrétneho klamstva, aká je jeho cena? Žiadna. Už nikto nezaplatí nič. Dokonca sa na nič premení aj ten, kto prijal za službu klamať odmenu. A hodnota klamstva? Hodnotu nemá žiadnu, ak nebudeme za hodnotu považovať zdevastované štáty, ponížené národy, pozabíjaných ľudí a zničené generácie, či vzťahy v rodinách.
Dajte si veľký pozor tí, ktorí si nechávate za klamstvo platiť. Naberáte do svojho Života, do života svojej Rodiny a svojho Rodu to, čo sa v dnešnom svete volá karma.

Vráťme sa k Pravde. Aká je cena Pravdy? A aká je jej hodnota?
Za Pravdu sa neplatí nič. Ten, kto ju pozná, by ju nikdy nepredal. Poznať Pravdu je vzťah. Vzťah človeka žijúceho v tme – so Svetlom. A to sa nepredáva. To sa totiž nedá kúpiť. Pravda je Zdroj životodarnej energie, na Pravde sa dá zakladať, Pravda vždy buduje, s Pravdou máš ten zvláštny pocit, že sa ešte vždy oplatí ŽIŤ. Poznať Pravdu je obohacujúce, Pravda dáva zmysel Životu.

Dnes sa veľa ľudí dozvedelo a ešte sa dozvie Pravdu. Preto sa spoločnosť tak rýchlo mení. Preto sa zmení Svet. Mnohí Pravdu nepochopia, bude ich to bolieť… ako Svetlo spôsobuje bolesť človeku, ktorý po rokoch vychádza z tmy. Tiež si zakrýva očí, aby zabránil svetlu pôsobiť tak silno, no ak ste už raz na svetle, do tmy sa nevrátite. Chcete si zvyknúť na nové možnosti, ktoré ste v tme nemali… a toto nás čaká.


S úctou Milan