Ako to urobiť…

Ľudia túžia po radosti. Ak ju dlhší čas nemajú, necítia, upadajú do depresií. Otázkou je, prečo ľudia radosť nemajú…

Všetko čo cítime, cítime TU a TERAZ. V tejto chvíli. Hovorí sa tomu aj v Prítomnom okamihu. Ak človek radosť hľadá, či už v minulosti vo svojich spomienkach, alebo v budúcnosti cez svoje sny a túžby, cíti všetko možné, len radosť nie. Pretože hľadanie radosti je prejavom toho, že ju nemáme. Prejavujeme nedostatok a to nás postupne ničí. Preto ak niečo chcete, či už je to Radosť, Pokoj, Láska, Šťastie, obráťte svoju Pozornosť na TU a TERAZ, na Prítomný okamih. To je jediné miesto v Čase, kde sa to dá nájsť. Všetko iné sú márne pokusy.

Ak sa vám to nedarí, lebo aj to sa stáva, je v tom nejaká zlo-žitosť. Vašou úlohou je dostať sa do Jedno-duchosti.

Zostaňte v jednom duchu s tým, čo hľadáte. Ak je to Dobro, myslite na Dobro a Dobro konajte. Ak je to Pokoj, naplňte ním svoju myseľ, vneste ho do seba a prejavujte sa pokojne. Ak je to Láska, buďte láskaví. To na začiatku stačí… aby to vyrástlo. Dôležité je urobiť to v Prítomnosti. Lebo nič k vám nepríde samo od seba, kým nezačnete od seba 🙂

S úctou Milan