Bod Znania

Je spoločnosť menej zasvätená a je spoločnosť viacej zasvätená… do čohokoľvek, niekto do financií, niekto do technológií, niekto do umenia, niekto do energií… ľudia sa tam ponárajú do hĺbky… baví ich to, sú v tom naozaj dobrí a rozvíjajú sa, poznávajú… sú si vedomí svojej hĺbky poznania v istom smere. No v Božskom Vedomí sa otvára širokospektrálna mnohorozmernosť nekonečnej hĺbky a šírky. Aj úplne konkrétnej situácie.

Existuje taký Bod Znania, ktorý keď Človek dosiahne, už nepotrebuje špekulovať. Takému Človeku možno povedať:
“Choď tam, nevedno kam, dones to, nevedno čo a zvíťaz nad všetkými.”
Taký Človek tomu rozumie. Je to preto, že MÁ CIEĽ, je to preto, že MÁ VIERU. On nepotrebuje nič plánovať, nemusí vedieť kedy aký krok má urobiť. On to proste VIE. V správnej chvíli sa správne rozhodne, lebo VIE, že ho to dovedie k jeho Cieľu. Vie to, čo na začiatku nevedel. Vie to preto, lebo prešiel potrebný kus Cesty.

Ak si prekročil Bod Znania, Si Vedený Vedomím. Božským Vedomím. No musíš dosiahnuť tento spomínaný Bod Znania. A odvtedy je všetko Jedno-Duché. Vtedy myslíš takým spôsobom a chápeš, že aj keď to vyzerá, že si v slepej uličke a už sa nikam nedá ísť, vždy je kam ísť.

Ak máš Cieľ, smelo vykroč, pozri sa na prítomnú situáciu a rieš otázku, odpoveď príde. Vyriešiš ju možno slovom, možno pohľadom, alebo činom, možno len obrazom vyriešiš túto pre teba neriešiteľnú situáciu. Vždy existuje východ, vždy existuje riešenie a nik ťa v tom nemôže obmedzovať. V akejkoľvek situácií. Aj keď to vyzerá, že je koniec, nie je žiadny koniec. Kto povedal, že je koniec? Len ten, kto by to chcel, alebo ten, čo neverí. A Ty predsa veríš!

Keď človek takto uvažuje a rozpráva tak, parazit ho nemôže zastaviť. Nemôže ho chytiť a odstaviť na vedľajšiu koľaj. Pretože parazit nemá takú moc. Nemá také právo. Iba človek sám sa môže odstaviť na vedľajšiu koľaj. Na základe Zákona Slobodnej Vôle. Keď to vzdá… keď prestane veriť, dôverovať, keď sa tak sám rozhodne.

No kto prekročil Bod Znania, ten vždy dosahuje svoj Cieľ !His Majesty Alexander