Boh, Svet, Človek a Láska.

“Iz Kona bilo slovo,a slovo bilo v Bogu a slovo bilo Bog. I tvoril Bog Tvorec”
(Z Kónu bolo slovo, a slovo bolo v Bohu a slovo bolo Boh. A tvoril Boh Stvoriteľ).

Toto je veľmi dôležitý moment. Teraz, v danej chvíli to prebieha globálne. Nie všetci to teraz budú schopní uvidieť, pretože nie sú zvyknutí operovať takýmito predstavami, ani znalosťami. Ľudia vo všeobecnosti nechápu ako sa to usporadúvalo, na čom je založený Vatikán, na čom sú založené krajiny, na čom je založené kráľovstvo, na čom je založený trust a rôzne fondy, spoločenstvá atď… kto je komu dlžný, kto pod kým sedí, a ešte tu je rímske právo, admirálske právo, ako súčasť historického práva… Všetko je to prepletené. Jedného stavia nad druhého, druhého nad tretieho… Jeden druhému je dlžní, jeden z druhého spoločensky rastie, vymýšľajú sa nové dogmy… a všade iná. Zámerne. Sú vytvorené tajné spoločenstvá, rády, ktoré bojujú s niečím, čo nikomu nie je jasné… všetko vyzerá zložito. Všetko to je celé „zo lži“ – zLOŽité. A zámerne.

Aby nebolo žiadnych takýchto zložitostí, je potrebné situáciu zjednodušovať. Kde je všetko jedno-duché, je všetko v jednom duchu. Niet tam rozporu, niet tam lži. Len Boh Tvorca a všetko, čo vychádza od neho. U Boha je to jednoduché. V tvorení Tvorcu je Pokoj Zemského Nebeského Prúdu, Prúdu Pokojnej Reči…. to znamená Źivej Reči. Živá reč je Svetlo Nebeského Prúdu, Živého Prúdu, alebo Živého Slova. Preto slovo JednoDuchý, JednoDucho, je z vysokej úrovne slov. A Zložitý, to je slovo, ktoré my nemáme používať. Zlo-žitý. Kto by chcel žiť zlo? Alebo zLOŽitý. Kto by chcel žiť lož, klamstvo?

Životodarní tvoriví ľudia, ktorí čerpajú SLOVO z energeticko-informačného poľa Zeme, dalo by sa povedať z Nebeskej kancelárie, vynikajú výnimočnými vlastnosťami. Ten, kto kázal Slovo Božie, ten vždy vynikal určitými vlastnosťami. Aké sú to vlastnosti? No predovšetkým je to Láska. Lenže v súčasnej dobe všetky tieto civilizačné, temné intelekty nám podsúvajú, že láska je sex. Pokrivili význam slova LÁSKA. Zmenili obraz u celých generácií ľudskej spoločnosti.

Vo svojej podstate, Láska má dosť ďaleko od pohlavných vzťahov. Láska je ľudský cit. Láska a Človek, to sú 2 slová, ktoré sú neoddeliteľné ako molekuly – neoddeliteľné. Sú to dve časti jedného celku, Človek a Láska. Človek a Láska je Cieľ Božského Zámeru. No Boh tú záverečnú fázu vývoja ľudskej duše ponechal na slobodnej vôli samotného Človeka.

Kto to pochopil a žije v Láske, je spolutvorcom.
Kto nie, sám sa rozhodol…


His Majesty Alexander