Bohatstvo.

,,Peniaze sú lepšie, ako chudoba.
Ak pre nič iné, tak aspoň
z finančných dôvodov.“
Woody Allen


To je síce pravda, ale:

,,Nadbytok neznamená bohatstvo.“
Ján Werich

Ľudia túžia po bohatstve a mysliac si, že ide o peniaze, robia všetko preto, aby ich zarobili. Akýmkoľvek spôsobom. Okolo nás je veľa príkladov, že sa pri tejto činnosti mnohí vzdávajú Pravdy, Čestnosti, Priateľstva, Lásky, Rodiny, či vlastného dobrého mena.
Cesta ku skutočnému bohatstvu ide cez Pokoj v mysli, srdečnosť, skutočné čestné partnerstvo, prechádza sa ňou s Láskou a Porozumením a výsledok je Spokojnosť so samým sebou pri pohľade do minulosti.
Ak to tak nie je, Werich má pravdu.S úctou Milan