Časopriestor

Čas je tvoj priestor
priestor miestom je.
Miestom kde duša
súznenie skúša
s kým áno
s kým nie.


Priestor je časom
v ktorom sa časom
čas v priestor mení.
V jemnom súznení
v láske a chcení
život sa mení.


Čas je tvoj priestor
priestor zrkadlom.
Stal si sa miestom
v ktorom deň za dňom
plynie v poučení.


Život sa cení
ak sa mení.


Tento text podlieha autorským právam.
Milan Kern ©