POHÁR VODY

Profesor začal svoju prednášku a chytil do ruky pohár s trochou vody. Zodvihol ho tak, aby ho všetci študenti videli a spýtal sa ich: „Čo myslíte, koľko váži tento pohár s vodou?“ „50 gramov!“ … „100 gramov!“… „125 gramov!“ – odpovedali študenti. „Ani ja to skutočne neviem, kým ho neodvážim“, – povedal profesor, „ale moja…

Sloboda od peňazí

Kedysi si každý človek vedel zabezpečiť sám alebo s malou pomocou rodiny a susedov pohodlný domov, kvalitné potraviny, schopné a pekné oblečenie. Nebolo to namáhavé, bol to akt hlbokej tvorivosti, kedy si človek vytváral presne to, čo chcel, ponoril sa do samotného procesu, ako napríklad do meditácie. Nebolo sa kam ponáhľať. Život plynul v harmónii a pokojne,…

О SILE RODu

Sila RODu – čo také to je? Prečo niekomu zosnulí predkovia pomáhajú, a iným nie? Sila – to je predovšetkým určitý pohyb energie. Sila Rodu je pohyb energie RODu. Môžeme to ešte upresniť – riadená Sila RODu. Riadená sila, ako je známe, je schopná dovŕšiť nejakú prácu. A toto už môže byť aj pomoc aj ochrana,…

Dvaja vlci.

Jeden večer si posadil starý indián svojho vnuka na kolená a rozprával mu o bitke, ktorá prebiehavo vnútri každého človeka. Povedal mu:„Chlapče, tá bitka v každom z nás je ako medzi dvoma vlkmi. Jeden je zlý.  Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego. Ten druhy je dobrý. Je to radosť,…

SKUTOČNÝ PRIATEĽ

Pri jednej z mojich ciest som si vypočul zaujímavý rozhovor mojich spolucestujúcich. Muž a žena sa evidentne poznali.„Koľko si myslíš, že máš priateľov? “ spýtala sa žena.„Ja som si myslel, že ich mám veľa,“ povedal muž – „ale párkrát som už musel prehodnotiť podstatu priateľstva.“ ,,Kto už nevie, čo je priateľ?“ – premýšľal som potichu a počúval ich…

Vlak „Život“

Život človeka sa dá prirovnať ku ceste vlakom. Táto cesta je plná rôznych ľudí nastupujúcich aj vystupujúcich, plná príjemných prekvapení, krásnych zážitkov, ale i sklamaní a smútku. Vlak Život prichádza a odchádza zo stanice do stanice, pre nás sa to však začína naším nastúpením a končí vystúpením z vlaku. Narodením nasadáme do vlaku a stretávame tam osoby, s ktorými by sme si priali…

Časová a merná jednotka u Slovanov

To, že nám dlhodobo zamlčujú PRAVdu o našich Predkoch už dávno vieme. Preto, nebude prekvapením, že Slovania mali úplne odlišne nastavenú časovú a mernú jednotku. Nikde sa o tom nepíše, deti v školách to nemajú v učebniciach. Prečo je to tak? Poznatky našich Predkov siahali ďaleko až za hranice chápania dnešného človeka, je to potvrdené…

UČITEĽSKÝ EXPERIMENT.

Kedysi dávno jedna učiteľka matematiky dala svojim študentom nasledujúce zadanie:„Vytvorte si zoznam spolužiakov z triedy, popremýšľajte o tom, čo sa vám na každom spolužiakovi najviac páči, a napíšte túto vlastnosť k jeho menu.“Na konci hodiny zobrala učiteľka zoznamy. Bol piatok. Cez víkend spracovala výsledky a v pondelok rozdala každému študentovi lístok, na ktorom uviedla všetky…

PRIATEĽSTVO

Skupinka ľudí raz vyhľadala múdreho muža, aby sa ho opýtali ako on vníma priateľstvo. Zaujímalo ich hlavne, či jestvuje viacero druhov priateľstva, aby pochopili, prečo je každý priateľský vzťah iný. Keď sa už konečne zvítali, spýtali sa ho: „Koľko druhov priateľstva existuje?“„Štyri,“ odpovedal múdry muž. „Sú priatelia ako jedlo – potrebujete ich prítomnosť každý deň. Sú priatelia ako…

O semienkach pýchy a pokory.

Ani nie ďaleko, ani nie blízko, ani nie vysoko, ani nie nízko, a pritom je vždy blízko taká krajina menom – Láskavosť. Tejto krajine vládne najláskavejší Kráľ na svete. A všetko v tejto krajine je dobré: dobrí ľudia, dobré zvieratá a vtáky, dobré slnko, dobrá voda a vzduch, dobré hory, lesy a kvety… Kráľ tak miloval svoju…