Svetonázor SLOVANských Volchvov

Existujú Volchvovia , ktorí zachovali prastarú neprerušenú tradíciu slovanskej kultúry a praktiky práce s božskou energiou Živou. Táto tradícia má viac ako 7000 rokov. Sú to Volchvovia „vnútorného kruhu“, nekomunikujú s verejnosťou. Ich učeník Bladimír Kurovský – Volchv „ vonkajšieho kruhu“ povedal, aký svetonázor má mať človek, ktorý sa chcel by stať učeníkom týchto Majstrov….

Pamätajme si:

Pamätajme si, žime v súlade s Prírodou,v úcte k svojim Predkom a Rodu svojmu.Vždy konajme v súlade s Vedomím a Svedomím. Nechajme ľudí žiť v Slobode, nikoho si nepodmaňujme. Učme ľudí to, čo vieme, no nepoučujme ich.Nikoho nepresviedčajme o svojej pravde.Ak si ľudia sami škodia, tak sa aj sami poučia. Ak nás však požiadajú o…

Vstup do nového mesta.

V dávnej dobe raz jeden múdry muž rozprával príbeh: Pri vstupe do mesta sedí starý muž. Prichádza cudzinec a pýta sa:„Nikdy som nebol v tomto meste, akí sú ľudia, ktorí tu žijú?“Starý muž mu odpovie otázkou:„Akí boli obyvatelia mesta, odkiaľ prichádzate?“„Sebeckí a podlí. Preto som odišiel „, hovorí cudzinec.Starý muž odpovie:„To isté nájdete aj u nás.“…

BYTOSTI Z NAŠICH POVIER: PREDSTAVIVOSŤ ALEBO REALITA ?

Rozprávanie povier je neodmysliteľnou súčasťou ľudovej prozaickej tvorby, patrí k žánrom folklóru. Šírilo sa ústnym podaním z pokolenia na pokolenie. Neskôr – vznikom písma – sa začala ľudová slovesnosť zapisovať a my sme tak od predkov zdedili vzácne duchovné bohatstvo v podobe povier, rozprávok, pranostík a zaujímavých príbehov. Aké predstavy o poverových bytostiach mali naši predkovia? A išlo skutočne len…

Prvá lekcia z práva.

Bol prvý vyučovací deň na právnickej fakulte. Profesor sa postavil pred študentov a prvá vec, ktorú spravil, bola otázka na meno študenta sediaceho v prvej rade:,,Ako sa voláš?“,,Volám sa Nelson.“ – odpovedal študent v prvej rade.,,Vypadni z mojej triedy a nevracaj sa!“ Nelson si zmätený vzal svoje veci a odišiel z triedy. Všetci boli vystrašení a rozhorčení, ale…

Čo ak je všetko inak?

V hlbokom lese, vysoko v horách, mala na skale hniezdo krásna orlia rodinka. Jedného dňa sa z hniezda vykotúľalo vajíčko. Pri páde sa, našťastie, zachytávalo o konáre stromov, ktoré spomalili jeho rýchlosť. Na mäkký mach dopadlo bez toho, aby sa rozbilo. Vajíčko malo šťastie aj druhýkrát, pretože práve šiel okolo horár a všimol si ho. „Pokúsim sa zachrániť budúceho malého orla,“ povedal si…

POHÁR VODY

Profesor začal svoju prednášku a chytil do ruky pohár s trochou vody. Zodvihol ho tak, aby ho všetci študenti videli a spýtal sa ich: „Čo myslíte, koľko váži tento pohár s vodou?“ „50 gramov!“ … „100 gramov!“… „125 gramov!“ – odpovedali študenti. „Ani ja to skutočne neviem, kým ho neodvážim“, – povedal profesor, „ale moja…

О SILE RODu

Sila RODu – čo také to je? Prečo niekomu zosnulí predkovia pomáhajú, a iným nie? Sila – to je predovšetkým určitý pohyb energie. Sila Rodu je pohyb energie RODu. Môžeme to ešte upresniť – riadená Sila RODu. Riadená sila, ako je známe, je schopná dovŕšiť nejakú prácu. A toto už môže byť aj pomoc aj ochrana,…

Dvaja vlci.

Jeden večer si posadil starý indián svojho vnuka na kolená a rozprával mu o bitke, ktorá prebiehavo vnútri každého človeka. Povedal mu:„Chlapče, tá bitka v každom z nás je ako medzi dvoma vlkmi. Jeden je zlý.  Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego. Ten druhy je dobrý. Je to radosť,…

SKUTOČNÝ PRIATEĽ

Pri jednej z mojich ciest som si vypočul zaujímavý rozhovor mojich spolucestujúcich. Muž a žena sa evidentne poznali.„Koľko si myslíš, že máš priateľov? “ spýtala sa žena.„Ja som si myslel, že ich mám veľa,“ povedal muž – „ale párkrát som už musel prehodnotiť podstatu priateľstva.“ Jej ďalšia otázka smerovala viac k podstate:,,Koľko ľudí by si pozval  na svoju…