PRAVIDLO troch vecí, od ktorých závisí kvalita nášho života.

Ľudia už od pradávna chceli pochopiť zmysel života a nájsť svoje miesto pod slnkom. A pritom to vôbec nie je také ťažké, ako sa môže zdať. Možno si sami vytvárame problémy a zbytočne komplikujeme náš život namiesto toho aby sme sa z neho radovali. Jeden múdry človek povedal: ,,Na svete sú tri dôležité veci, od ktorých…

Kony Stavby Sveta

Kony Stavby Sveta ju súhrn Pravidiel, na ktorých je postavená Stavba Sveta. Ich plnenie a dodržiavanie privádza k osobnému rozvoju a harmonickému bytiu. Narušovanie a nedodržiavanie Konov vedie k brzdeniu osobného vývoja a k nutnosti nápravy. Všetky Kony Stavby Sveta sú vzájomne prepojené a jeden druhému nikdy neprotirečia. Mnohé Kony sú dôsledkom iných Konov, a…

Svetonázor SLOVANských Volchvov

Existujú Volchvovia , ktorí zachovali prastarú neprerušenú tradíciu slovanskej kultúry a praktiky práce s božskou energiou Živou. Táto tradícia má viac ako 7000 rokov. Sú to Volchvovia „vnútorného kruhu“, nekomunikujú s verejnosťou. Ich učeník Bladimír Kurovský – Volchv „ vonkajšieho kruhu“ povedal, aký svetonázor má mať človek, ktorý sa chcel by stať učeníkom týchto Majstrov….

Pamätajte si:

Pamätajte si, žite v súlade s prírodou,v úcte k svojim Predkom a Rodu svojmu.Vždy konajte v súlade s Vedomím a Svedomím. Nechajte ľudí žiť v slobode, nikoho si nepodmaňujte. Učte ľudí to, čo viete, no nepoučujte ich.Nikoho nepresviedčajte o svojej pravde.Ak si ľudia sami škodia, tak sa aj sami poučia. Ak vás však požiadajú o…

Sloboda od peňazí

Kedysi si každý človek vedel zabezpečiť sám alebo s malou pomocou rodiny a susedov pohodlný domov, kvalitné potraviny, schopné a pekné oblečenie. Nebolo to namáhavé, bol to akt hlbokej tvorivosti, kedy si človek vytváral presne to, čo chcel, ponoril sa do samotného procesu, ako napríklad do meditácie. Nebolo sa kam ponáhľať. Život plynul v harmónii a pokojne,…

О SILE RODu

Sila RODu – čo také to je? Prečo niekomu zosnulí predkovia pomáhajú, a iným nie? Sila – to je predovšetkým určitý pohyb energie. Sila Rodu je pohyb energie RODu. Môžeme to ešte upresniť – riadená Sila RODu. Riadená sila, ako je známe, je schopná dovŕšiť nejakú prácu. A toto už môže byť aj pomoc aj ochrana,…

Časová a merná jednotka u Slovanov

To, že nám dlhodobo zamlčujú PRAVdu o našich Predkoch už dávno vieme. Preto, nebude prekvapením, že Slovania mali úplne odlišne nastavenú časovú a mernú jednotku. Nikde sa o tom nepíše, deti v školách to nemajú v učebniciach. Prečo je to tak? Poznatky našich Predkov siahali ďaleko až za hranice chápania dnešného človeka, je to potvrdené…

NAUČTE SA

Naučte sa vidieť všetko živé okolo seba – trávu, strom, vtáky, zvieratá, Zem, Nebo. Pozerajte sa na tieto dary príRODy láskavými očami a pozorným srdcom. Otvoria sa nám také Poznania, ktoré v knihách nenájdeme. 2. Naučte sa spolužiť so Zemou. Berte to ako zvyk – stáť bosý na Zemi aspoň pár minút. 3. Naučte sa…

ŽIVOTNÉ PRINCÍPY pre dobré vzťahy.

1. Princíp zrkadla. Skôr než začnete súdiť druhých, mali by ste pozrieť na seba. 2. Princíp bolesti. Urazený človek, uráža ostatných. 3. Princíp hornej cesty. Na vyššiu úroveň stúpame vtedy, keď sa začneme správať k druhým lepšie, ako oni k nám. 4. Princíp bumerangu. Keď pomáhame druhým, pomáhame tým aj sebe. Priťahujeme pomoc v tom,…

ZÁKON DAROVANIA

Počuli ste už niekedy frázu:Ak chcete dostať niečo, musíte najprv dať?Toto je základný zákon výmeny energií vesmíru, ktorý hovorí, že „život je prítomný tam, kde dochádza k výmene.“ Ak chcete byť bohatí, musíte pomôcť inému človeku, aby sa stal bohatým. Aby ste sa stali milovanými, musíte milovať sami seba. Aby ste sa stali zdravými, musíte…