OVLÁDANIE MYSLE DAVU.

Táto téma sa možno bude mnohým zdať nesúvisiaca so Silou Slova, no práve v manipulácii sa SLOVO zneužíva najviac. Ak sa vás niekto rozhodne ovládať, bude to robiť majstrovským spôsobom používania Slova a vytvorenia potrebného Obrazu. Ak sa mu to podarí dobre a vy prehliadnete pokrivenie Pravdy, ste ochotní uveriť tejto novej pravde, ktorá sa zakladá len a len…

PRAVDA a KRIVDA

Je PRAVDA a je KRIVDA.Slovo PRAVDA sme si už raz vysvetlili. Pripomeňme si to. PRAVDA. Ak berieme do úvahy, že slovo DA je v našich slovanských jazykoch výrazom súhlasu, tak PRAV-DA vyjadruje súhlasnú myšlienku, informáciu, či situáciu s najvyšším svetom PRAV, kde vládne nie predovšetkým, ale výlučne PRAVDA a SPRAVODLIVOSŤ.Slabika DA zároveň vyjadruje Dobro vychádzajúce z Prvopočiatku, zo Zdroja, spojené s činom, ktorý privádza k naplneniu…

Sila Slova a dohoda so samým sebou.

Dohoda spočíva v tom, že nebudeme hrešiť slovom.Znie to veľmi jednoducho, ale je v tom obrovská sila.Prečo? SLOVO. Slovom vyjadrujeme tvorivé schopnosti. Práve slovom všetko vyjavíme, čo cítime, na čo myslíme a čo chceme. Slovo nie je len zvukom, alebo písaným symbolom, je omnoho viac. Slovo je sila, je to moc, ktorú máme k vyjadrovaniu…

REČOU HOVORÍ CELÝ VESMÍR.

„A svet je vlastne zvuk. Keby na okamžik utíchol, zmizlo by akékoľvek stvorenie. Keď začneme viac naslúchať tomu nevysloviteľnému zvuku, čo prúdi vo všetkých slovách aj v mlčaní, snáď sa nám podarí počuť pôvodný zvuk daný Stvoriteľom.“ Slovo v sebe ukrýva magickú silu a puto, ktoré nás dokáže zblížiť s inými ľuďmi a rozptýliť rôzne…

O Sile Slova

Uvedomili sme si niekedy Silu Slova? Známy príklad s vankúšom, ktorý, ak by sme roztrhli na vysokej veži, jeho perie by zaniesol vietor ďaleko, do širokého okolia a nikdy by sme ho už nemohli vyzbierať, poukazuje na Silu Slova. SLOVO má obrovskú Silu šíriť sa. Slovo má ďalšiu moc, moc utešiť, povzbudiť. Môžeme zažívať smútok,…

SLOVO

Slovo je určitý súbor zvukových vibrácií, ktoré v hmotnom svete vyvolávajú určitú rezonanciu. Je rozdiel, ak sa vyslovuje slovo iba tak… alebo vyslovujeme Slovo Vedome, s Porozumením a s Citom. Takýmto spôsobom vyslovené Slovo Tvorí – spúšťa množstvo Programov na pretvorenie skutočnosti – z aktuálneho stavu na iný. Spôsobuje v ľuďoch ochotu a snahu urobiť niečo viac, len aby sa…

Používanie slova NIE-NE.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako často používame záporné slovíčko NIE (NE) ? A to dokonca aj v prípade, kde ho vôbec nepotrebujeme použiť. Napríklad chcete niekoho pozvať na kávu a položíte mu otázku: „NEdáš si kávu?“ Pritom sa ho chceme opýtať, čo si kávu dá. Alebo chceme niekomu povedať, aby šiel opatrne, no povieme „NEspadni“. A podobným…

KULTÚRA A CIVILIZÁCIA

Naši predkovia poznali Istinu – poznali Pravdu. My v dnešnej civilizácii už ale nemáme ani poňatie o Istine, o stavbe Sveta a Vesmíru… Ako sa to našej spoločnosti stalo? Ak sa máme držať Istiny, musíme povedať, že sa posunula od Kultúry k Civilizácii. Aký je v tom teda rozdiel? Poďme sa na to pozrieť. KULT-U-RA:KULT – ctenie si…

Slabika RA

Termín „RA“ v pradávnej minulosti našich predkov vyjadroval Prvopočiatočnú Inteligentnú Tvorivú a Láskyplnú Silu, ktorá nie len že tvorí tento svet, ale sa aj nachádza vo všetkom stvorenstve. V prírode, RAstlinách, stromoch, v horách a lesoch, v jazerách, riekach a moriach, v rybách, vtákoch, zvieRAtách, aj v Človeku. Sme tvorení a živení touto Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný….

SLOVO – ROD.

Rád by som upriamil pozornosť na Slovo ROD. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, ho používame v tých najdôležitejších slovách, ktoré nás sprevádzajú Životom.Napríklad:–  naRODenie – zROD nášho života. NaRODili sme sa my a naRODenie prežívame aj keď sa nám RODia naše deti. jedno z najúžasnejších Tajomstiev je práve zROD Života.– pôROD – brána nášho zRODu, ktorou…