OVLÁDANIE MYSLE DAVU.

Táto téma sa možno bude mnohým zdať nesúvisiaca so Silou Slova, no práve v manipulácii sa SLOVO zneužíva najviac. Ak sa vás niekto rozhodne ovládať, bude to robiť majstrovským spôsobom používania Slova a vytvorenia potrebného Obrazu. Ak sa mu to podarí dobre a vy prehliadnete pokrivenie Pravdy, ste ochotní uveriť tejto novej pravde, ktorá sa zakladá len a len…

Sila Slova a dohoda so samým sebou.

Dohoda spočíva v tom, že nebudeme hrešiť slovom.Znie to veľmi jednoducho, ale je v tom obrovská sila.Prečo? SLOVO. Slovom vyjadrujeme tvorivé schopnosti. Práve slovom všetko vyjavíme, čo cítime, na čo myslíme a čo chceme. Slovo nie je len zvukom, alebo písaným symbolom, je omnoho viac. Slovo je sila, je to moc, ktorú máme k vyjadrovaniu…

REČOU HOVORÍ CELÝ VESMÍR.

„A svet je vlastne zvuk. Keby na okamžik utíchol, zmizlo by akékoľvek stvorenie. Keď začneme viac naslúchať tomu nevysloviteľnému zvuku, čo prúdi vo všetkých slovách aj v mlčaní, snáď sa nám podarí počuť pôvodný zvuk daný Stvoriteľom.“ Slovo v sebe ukrýva magickú silu a puto, ktoré nás dokáže zblížiť s inými ľuďmi a rozptýliť rôzne…

O Sile Slova

Uvedomili sme si niekedy Silu Slova? Známy príklad s vankúšom, ktorý, ak by sme roztrhli na vysokej veži, jeho perie by zaniesol vietor ďaleko, do širokého okolia a nikdy by sme ho už nemohli vyzbierať, poukazuje na Silu Slova. SLOVO má obrovskú Silu šíriť sa. Slovo má ďalšiu moc, moc utešiť, povzbudiť. Môžeme zažívať smútok,…

SLOVO

Slovo je určitý súbor zvukových vibrácií, ktoré v hmotnom svete vyvolávajú určitú rezonanciu. Je rozdiel, ak sa vyslovuje slovo iba tak… alebo vyslovujeme Slovo Vedome, s Porozumením a s Citom. Takýmto spôsobom vyslovené Slovo Tvorí – spúšťa množstvo Programov na pretvorenie skutočnosti – z aktuálneho stavu na iný. Spôsobuje v ľuďoch ochotu a snahu urobiť niečo viac, len aby sa…