MATERSKÉ MLIEKO – ZHMOTNENÁ POMOC BOHA

Materstvo a materské mlieko má oveľa vyšší význam, než ten hmotný, viditeľný. Vzťah Matka – Dieťa je Vesmírny Zákon. Zákon Večnosti. Bez materstva by Život neexistoval. Vďaka materstvu prežíva na Zemi aj ľudstvo. Zachovanie zdravého materstva je veľmi dôležitý bod prežitia. A k nemu patrí aj materské mlieko. Cez matku podporuje jej dieťa Stvoriteľ. Tak je to navrhnuté….

Prečo je tak dôležité hovoriť pravdu?

Hovoriť pravdu znamená zvyšovať svoju osobnú energiu. Pravda je totiž spojením medzi svetmi JAV a PRAV. Je to syntéza všetkých životných energií, na ktorých je všetko založené a stvorené. PRAVda je potvrdením Večnosti a nášho súladu so Stvoriteľom. Keď konáme v Pravde, nemusíme vymýšľať ľsti a kuť plány, ako byť úspešní. Konanie v Pravde je plné Sily, ktorú čerpáme z Vyššieho Sveta…

Súlad (harmónia)

Súlad (harmónia) je základom pozitívneho rozvoja človeka. Človek by mal mať súlad vo všetkom – vo svojom vnútri (v duši), vo svojej mysli, vo svojom tele, vo svojom okolí, vo svojich vzťahoch. Vytváranie harmónie v sebe samom, byť v súlade so sebou samým, so svojim životným zámerom, mať v súlade s tým vlastné myšlienkové procesy a vyjadrovanie a v súlade s tým aj…

RODINA – dedičstvo našich Predkov.

Rodina je kozmická jednotka. Toto je naše dedičstvo. Nech to znie niekomu akokoľvek nadnesene, je to tak. Keď sa pozriete ktorýmkoľvek smerom, všetko žije v spoločenstvách, v rodinách. Žijú tak rastliny, zvieratá, ryby aj vtáky. V rodinných zoskupeniach sa nachádzajú aj všetky planéty a súhvezdia. Všade nájdete partnerstvo. Všade, kde je harmónia a súlad. Naši Predkovia vedeli, že narušením jedného…

Úrovne schopnosti rozpoznávania pravdy.

Úroveň schopnosti rozpoznávania pravdy je u každého iná. Je to závislé od mnohých skutočností, ktoré sme počas svojho života prežili a prijali ako dobro, pravdu, alebo prijateľnú súčasť svojho života, ktorú sme ochotní niesť a chrániť. Procesy však neustále prebiehajú a my sa stretávame vždy s novou a novou súčasťou života, na ktorú nejakým spôsobom…

Čistota Človeka.

Najskôr jedna z modlitieb našich Predkov:„Som Prameň, som najčistejšia voda (telo), som najčistejší vzduch (myšlienky) som najčistejší nástroj mojich Predkov, môjho Rodu, lebo Stvorený Som Najvyšším Prvopočiatočným Bohom Tvoriteľom, ktorého Svetlom som. Som najčistejšia Žiara (srdce). Vnášam JARJ do ľudského sveta.“ Človek sa na Zem rodí čistý. Jeho voda (telo) vychádza z vody matky, pričom si nesie…

Zdrojová Voda.

Všetko začína Prameňom. Je to tak vo všetkom, no Voda je toho Javným príkladom. Vyviera na povrch z hlbín živej štruktúry – zo Zeme, aby vyviedla na povrch istý druh energie, ktorý je pre človeka a všetko živé na povrchu priam podmienkou na Život. To sa nedá poprieť. V tom je rozdiel medzi Pravdou Boha a pravdou človeka… Voda…