Naši Predkovia napojení na Zdroj.

Naši Predkovia boli napojení na svoj Zdroj. Uvedomovali si a vedome sa k svojmu Zdroju prihovárali. Ráno sa zobudili, pozreli sa hore na nebesá, u seba doma, s čistou dušou zdvihli ruky, zdravili svojich Predkov, velikých rodičov, ďakovali im, posielali im energiu Vďaky. Späť dostávali nebeskú energiu RAdosti svojich rodičov a všetkých Predkov. Roztáčali tento…

Globalisti a My – Človekovia

Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. To je známy fakt. Známy je hlavne tým, ktorí vytvorili tento inštrument manipulácie. Na tom je postavený celý systém. Tento systém nebol postavený hneď, stavali ho cestou pokusu a omylu. Zisťovali, ako efektívnejšie a kvalitnejšie urobiť z človeka idiota a riadiť ho. A napokon urobiť z takého človeka nevoľníka….

Človek, Tvorca a dnešná doba.

Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ mnohokrát ovplyvňovaný tými, ktorí z neho čerpajú… a navyše nakazený toxínmi… Toxíny bývajú rôznych úrovní. Tie čo poznáte, si sami vytvárate a aj sami prijímate. No sú aj iné…

Čo sú to KÓNy ?

Pravidlá života pre osobný rozvoj a prekvitanie. V poslednej dobe sa veľa hovorí o Kónoch. No zároveň vzniká aj veľa otázok o Kónoch. Čo sú to Kóny, ako podľa nich žiť, prečo sú potrebné, prečo sa doteraz o nich nehovorilo… ? Veľa ľudí sa pýta: „Čo sú to Kóny?“Mnohí si myslia, že sú to nejaké prísne predpisy, zákony, ktoré ak…

Védy – najkompletnejšie a najuniverzálnejšie poznanie. 5. časť

Duchovné Poznanie Véd. Duchovné poznanie Véd sa považuje za ich najvyššie časti.Po prvé, tieto časti Véd hovoria o princípoch karmy – Zákone stvorenia osudu.Po druhé, hovoria o princípoch reinkarnácie – reinkarnácie duše na tejto planéte a v iných dimenziách vesmíru.Po tretie, duchovné poznanie Véd hovorí o Absolútnom a našom spojení s Ním. Hlavná mantra Rig…

Védy – najkompletnejšie a najuniverzálnejšie poznanie. 4. časť

Odpovede na večné otázky o zmysle života a skutočnom účele Človeka budú ľudí vždy vzrušovať, preto pátranie po tajných vedomostiach zamestnáva veľa Myslí. Niekto hľadá pravdu, študuje vedecké pojednania, niekto má bližšie k náboženským textom, iní sa snažia spájať filozofické a náboženské prúdy, hľadajúc pravdu v syntéze. Tí druhí sa často zaujímajú o štúdium védskych…

Védy – najkompletnejšie a najuniverzálnejšie poznanie. 3. časť

Kto sme – Slovania a Árijci? Ako sme sa dostali na planétu Zem? V jednej z bitiek Druhej Veľkej Assy bola poškodená kozmická loď typu Vaitmara nesúca osadníkov. Whitemara je intergalaktická loď („Veľký nebeský voz“), schopná niesť „vo svojom útrobách“ až 144 vesmírnych lodí typu Whiteman. Wightman je kozmická loď („Malý nebeský voz“), prispôsobená na…

Védy – najkompletnejšie a najuniverzálnejšie poznanie. 2. časť

VÉDICKÁ KULTÚRA „Krajania! Otvorte svoje srdcia! Započúvajte sa do hlasu Pamäti Predkov a pocítite, aká hrdosť nás, Árijcov a Slovanov, sa dotkne vašej Duše, ako sa vaše ramená narovnajú a hlava sa zdvihne vysoko. Som Slovan, Som Arius, Som Rus.“ Na Zemi neexistujú slová presnejšie a obsahovo hlbšie, ktoré by dokázali odhaliť ideologické a morálne…

Védy – najkompletnejšie a najuniverzálnejšie poznanie. 1. časť

Slovo „védy“ znamená vedomosti. Základ tohto slova objavíme vo viacerých slovách: „vedieť“, „vedenie“, „veda“, „vedec“, „vedúci“… Védy sú však aj názov najstarších písem na našej planéte. Každý vie, že existuje Biblia, Korán, Tóra, tibetská „Kniha mŕtvych“ a ďalšie staroveké písma, no nie každý vie, že prvé, najstaršie písma, ktoré sa objavili na našej planéte, sú Védy….

INFORMÁCIE, POZNANIE a rozdiel medzi nimi.

Znalosti a chápanie – základná podmienka pre úspešný boj s takmer všetkými existujúcimi problémami človeka. My sa staneme tvorcami svojho vlastného osudu len vtedy, keď kráčame vpred, keď robíme to, čo vieme robiť, robíme to naplno a robíme to s pochopením. Človek by nemal slepo dôverovať všetkému, čo sa mu snažia vnútiť. Musí sa vždy…