KON REINKARNÁCIE

Kým prejdeme na KON REINKARNÁCIE,prečítajte si zoznam 16-tich základných Kónov. 1. Kon Zdokonaľovania2. Kon Vôle3. Kon Sebaurčenia4. Kon Tvorenia5. Kon Podobnosti6. Kon Rezonancie7. Kon Reinkarnácie8. Kon Karmy9. Kon Zhody10. Kon Sveta Myšlienok11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)12. Kon Zachovania Energie13. Kon Výmeny14. Kon Vďaky (Poďakovania)15. Kon Dávania16. Kon Zmeny KON REINKARNÁCIE Život Človeka je úloha.Všetko, čo sa deje,…

KON REZONANCIE

Kým prejdeme na KON REZONANCIE,prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov. 1. Kon Zdokonaľovania2. Kon Vôle3. Kon Sebaurčenia4. Kon Tvorenia5. Kon Podobnosti6. Kon Rezonancie7. Kon Reinkarnácie8. Kon Karmy9. Kon Zhody10. Kon Sveta Myšlienok11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)12. Kon Zachovania Energie13. Kon Výmeny14. Kon Vďaky (Poďakovania)15. Kon Dávania16. Kon Zmeny KON REZONANCIE Nasleduje REZONANCIA. Najzaujímavejší KON. Ľudia, ktorí sa…

KON PODOBNOSTI

Kým prejdeme na KON PODOBNOSTI,prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov. 1. Kon Zdokonaľovania2. Kon Vôle3. Kon Sebaurčenia4. Kon Tvorenia5. Kon Podobnosti6. Kon Rezonancie7. Kon Reinkarnácie8. Kon Karmy9. Kon Zhody10. Kon Sveta Myšlienok11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)12. Kon Zachovania Energie13. Kon Výmeny14. Kon Vďaky (Poďakovania)15. Kon Dávania16. Kon Zmeny 5. KON PODOBNOSTI Dalo by sa povedať, že priťahujeme…

KON TVORENIA

Kým prejdeme na KON TVORENIA,prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov. 1. Kon Zdokonaľovania2. Kon Vôle3. Kon Sebaurčenia4. Kon Tvorenia5. Kon Podobnosti6. Kon Rezonancie7. Kon Reinkarnácie8. Kon Karmy9. Kon Zhody10. Kon Sveta Myšlienok11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)12. Kon Zachovania Energie13. Kon Výmeny14. Kon Vďaky (Poďakovania)15. Kon Dávania16. Kon Zmeny KON TVORENIA Určite ste už niečo chceli vytvoriť, mali…

KON SEBAURČENIA

Kým prejdeme na KON SEBAURČENIA,prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov. 1. Kon Zdokonaľovania2. Kon Vôle3. Kon Sebaurčenia4. Kon Tvorenia5. Kon Podobnosti6. Kon Rezonancie7. Kon Reinkarnácie8. Kon Karmy9. Kon Zhody10. Kon Sveta Myšlienok11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)12. Kon Zachovania Energie13. Kon Výmeny14. Kon Vďaky (Poďakovania)15. Kon Dávania16. Kon Zmeny 3. KON SEBAURČENIA Kon Sebaurčenia, hovorí o tom, že…

KON VÔLE

Kým prejdeme na KON VÔLE,prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov. 1. Kon Zdokonaľovania2. Kon Vôle3. Kon Sebaurčenia4. Kon Tvorenia5. Kon Podobnosti6. Kon Rezonancie7. Kon Reinkarnácie8. Kon Karmy9. Kon Zhody10. Kon Sveta Myšlienok11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)12. Kon Zachovania Energie13. Kon Výmeny14. Kon Vďaky (Poďakovania)15. Kon Dávania16. Kon Zmeny 2. KON VÔLE Vôľu prejavujeme vo všetkých svojich dobrých…

KON ZDOKONAĽOVANIA

Kým prejdeme na KON ZDOKONAĽOVANIA,prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov. 1. Kon Zdokonaľovania2. Kon Vôle3. Kon Sebaurčenia4. Kon Tvorenia5. Kon Podobnosti6. Kon Rezonancie7. Kon Reinkarnácie8. Kon Karmy9. Kon Zhody10. Kon Sveta Myšlienok11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)12. Kon Zachovania Energie13. Kon Výmeny14. Kon Vďaky (Poďakovania)15. Kon Dávania16. Kon Zmeny KON ZDOKONAĽOVANIA Pri narodení dostávame od rodičov, od RODu,…

ÚROVNE ROZVOJA ČLOVEKA.

KONY – séria článkov – 3. časť Je Čas vrátiť sa ku Konom, podľa ktorých žili naši Predkovia. Samozrejme, nie každý je schopný a ochotný riadiť sa Konmi, keďže nerozumie, prečo by sa mal. Veď nerozumie ani tomu, čo Kony v skutočnosti sú. No to neznamená, že by niekto nemohol získať vedomosť o Konoch.Každý Človek sa na svojej životnej…

Život podľa KONov.

KONY – séria článkov – 2. časť Informácie a skúsenosti našich Predkov sú pre nás – žijúcich, omnoho dôležitejšie, než si v súčasnom zriadení spoločnosti uvedomujeme. Je na každom z nás a každý z nás je zodpovedný sám za vývoj svojho vlastného Života. Naši Predkovia dávnej doby nám zanechali nápovedy, akým spôsobom žiť, aby sme…

Čo sú to KONy ?

KONY – séria článkov – 1. časť Pravidlá života pre osobný rozvoj a prekvitanie. V poslednej dobe sa veľa hovorí o Konoch. No zároveň vzniká aj veľa otázok o Konoch. Čo sú to Kony, ako podľa nich žiť, prečo sú potrebné, prečo sa doteraz o nich nehovorilo… ? Veľa ľudí sa pýta: „Čo sú to Kony?“Mnohí si myslia, že sú…