Čo znamená byť SLOVANOM v dnešnom svete?

Trénujte svoje telo. Zmierňuje to depresiu; depresia je klam vedomia. Ak je chorý duch, starajte sa o telo. Doprajte si zdravú fyzickú aktivitu – a vnímanie sveta sa zmení. Myšlienky do značnej miery závisia od tónu tela. Dávajte si pozor na jazyk. Vyčistite ho od nepotrebných cudzích slov, ktoré majú analógy vo vašom rodnom jazyku. Nechytajte sa nových vulgárnych výrazov. Nehovorte obscénne, vysvetlite…

Treba poznať VÝZNAMY SLOV.

Všetky slová sú skratky. Tak je všetko nastavené. Slovo je skratkou myšlienky. S Napríklad slovo Ľudi (ľudia), to je „ľjubov, dobro i istina” (láska, dobro a istina), A slovo Ľjubov (láska), to je Ľjudi Bogi Vedujut“ (ľudia bohmi vedení). Bogov (bohov) znamená predkov. Tak kedysi nazývali ľudia svojich Predkov. Láska je Konanie ľudí vedenými bohmi,…

Slová, Svet a Život v ňom.

Ľudí dnešnej doby naučili, aby všetko hodnotili a hneď aj rozdelili na dobré a zlé. No ako a kto vie posúdiť, ktoré SLOVO je dobré a ktoré je zlé? Napriek tomu si veľa ľudí myslí, že slová sú dobré a zlé.Máme také slovo “ZLO”. Aké zlé je toto slovo “ZLO”? Slovo je nosič informácie. Ak…

Oporné body Vedomia.

Treba obrátiť pozornosť na oporné body vedomia. Na Pravdivé Znanie. Na vlastné Vedomie. Človek by mal chápať, mal by vedieť, že nemá len Vedomie. Má ešte podvedomie, nadvedomie, vyššie Vedomie a Uvedomenie (Osoznanie). To je „O“ – to je večná, nekonečná sféra. Slovo nekonečný (bezkonečnyj) znamená „bez koncov“. Kruh je tiež nekonečnosť. Je to jedna z…

Čo všetko je prítomné v našom Svete…

Každý človek je slobodný vo svojej mysli, vo svojich názoroch, vo svojom vedomí. Je na každom jedincovi, v akej forme si uchováva to, k čomu sa dostane, či vo forme znečistenej, alebo čistej. To je jeho vec. Je to každého slobodná voľba, čo si vyberie a vnesie do svojho života ako pravdu. Ak to pochopí, bude sa oslobodzovať,…

Čo sú to masovokomunikačné prostriedky?

Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj na to, aby ľudia nemuseli myslieť, aby myslieť prestali. Aby ľuďom stačila ponuka, z ktorej si môžu vybrať. A tú ponuku nazvali slobodná voľba! Pritom to nie je…

Takto to je.

Málokto vie o tom, ako žili naši Predkovia. Akým spôsobom žili, akým spôsobom odchádzali zo života, akým spôsobom sa pripravovali na smrť. Toto sa pred ľuďmi skrýva. Treba sa zamyslieť nad tým, ako je dnes zmanipulovaná otázka smrti, ako sú dnes v spoločnosti tieto veci prezentované a vykonávané. Je zaujímavé, ako sa dnes mnohé veci…

VIERA – NEVIERA

Dnes ľudia používajú chýbné frázy. Nerozumejú tomu, čo hovoria. Za posledné desaťročia nám pokrivili významy slov… preto sa začali používať úplne nesprávnym spôsobom. Jeden z príkladov môžu byť slová – Veríš, neveríš. Slovo VIERA sa dnes používa v nesprávnom význame. Ľudia dnes nevedia čo znamená VIERA. A rovnako slovo NEVERÍM. Neveriť – to vychádza z nevedomia,…

Vedomie.

Čo je Vedomie Človeka? Tak veľa sa o tom rozpráva…  a tak málo o tom ľudia vedia. Je to preto, lebo sa ide iba po povrchu. Iba sa rozpráva… no ľudia nechápu. Neprenikajú do hĺbky, do podstaty. Celý problém, všeobecne problém ľudstva, sa nachádza v jeho Vedomí. Vedomie ľudstva je preplnené parazitizmom. Je presiaknuté dogmami,…