PEVNÉ BODY.

Je veľmi dôležité určovať si v živote pevné body. A to nie len vo fyzickom svete. Aj vo svete Ducha, vo Vedomí, v Mysli, v Srdci. Vo svete Vedomia je všetko jednoduché. Svet vedomia je kúzelník, on tvorí všetko aj v Javnom svete. Svet Vedomia je priestor, kde Duša, Myseľ a Duch, Tvoria neobmedzene. Jediné obmedzenie je úroveň viery….

Ako sa dostať z pod vplyvu Systému Sveta ?

Táto problematika sa týka každého vedomého človeka. A každý človek má aj svoju vlastnú predstavu o tom, čo znamená vystúpiť z tohto systému. Pre začiatok si stačí uvedomiť, že každý je schopný minimalizovať dopad systémových nastavení súčasného Systému a urýchliť proces vstupu do Nového Sveta – do Sveta Vedomých Tvorivých Ľudí, vzájomne sa rešpektujúcich a vzájomne sa…

SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom počulo, no čo to vlastne znamená? Prečo je dobrovoľný súhlas niekedy v radosti a niekedy pod tlakom? U nás na Slovensku sa niekedy hovorí: „Dobrovoľne nasilu.“ Toto je dôležitý bod, ktorému…

ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE.

Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý právo Slobodnej vôle a voľby postupovať tak, ako to on sám potrebuje a ako mu to vyhovuje. Toto nedotknuteľné právo je každý povinný dodržiavať, aj svetlí, aj temní, aj…

MATERSKÉ MLIEKO – ZHMOTNENÁ POMOC BOHA

Materstvo a materské mlieko má oveľa vyšší význam, než ten hmotný, viditeľný. Vzťah Matka – Dieťa je Vesmírny Zákon. Zákon Večnosti. Bez materstva by Život neexistoval. Vďaka materstvu prežíva na Zemi aj ľudstvo. Zachovanie zdravého materstva je veľmi dôležitý bod prežitia. A k nemu patrí aj materské mlieko. Cez matku podporuje jej dieťa Stvoriteľ. Tak je to navrhnuté….

Prečo je tak dôležité hovoriť pravdu?

Hovoriť pravdu znamená zvyšovať svoju osobnú energiu. Pravda je totiž spojením medzi svetmi JAV a PRAV. Je to syntéza všetkých životných energií, na ktorých je všetko založené a stvorené. PRAVda je potvrdením Večnosti a nášho súladu so Stvoriteľom. Keď konáme v Pravde, nemusíme vymýšľať ľsti a kuť plány, ako byť úspešní. Konanie v Pravde je plné Sily, ktorú čerpáme z Vyššieho Sveta…

Súlad (harmónia)

Súlad (harmónia) je základom pozitívneho rozvoja človeka. Človek by mal mať súlad vo všetkom – vo svojom vnútri (v duši), vo svojej mysli, vo svojom tele, vo svojom okolí, vo svojich vzťahoch. Vytváranie harmónie v sebe samom, byť v súlade so sebou samým, so svojim životným zámerom, mať v súlade s tým vlastné myšlienkové procesy a vyjadrovanie a v súlade s tým aj…

RODINA – dedičstvo našich Predkov.

Rodina je kozmická jednotka. Toto je naše dedičstvo. Nech to znie niekomu akokoľvek nadnesene, je to tak. Keď sa pozriete ktorýmkoľvek smerom, všetko žije v spoločenstvách, v rodinách. Žijú tak rastliny, zvieratá, ryby aj vtáky. V rodinných zoskupeniach sa nachádzajú aj všetky planéty a súhvezdia. Všade nájdete partnerstvo. Všade, kde je harmónia a súlad. Naši Predkovia vedeli, že narušením jedného…

Čistota Človeka.

Najskôr jedna z modlitieb našich Predkov:„Som Prameň, som najčistejšia voda (telo), som najčistejší vzduch (myšlienky) som najčistejší nástroj mojich Predkov, môjho Rodu, lebo Stvorený Som Najvyšším Prvopočiatočným Bohom Tvoriteľom, ktorého Svetlom som. Som najčistejšia Žiara (srdce). Vnášam JARJ do ľudského sveta.“ Človek sa na Zem rodí čistý. Jeho voda (telo) vychádza z vody matky, pričom si nesie…

Zdrojová Voda.

Všetko začína Prameňom. Je to tak vo všetkom, no Voda je toho Javným príkladom. Vyviera na povrch z hlbín živej štruktúry – zo Zeme, aby vyviedla na povrch istý druh energie, ktorý je pre človeka a všetko živé na povrchu priam podmienkou na Život. To sa nedá poprieť. V tom je rozdiel medzi Pravdou Boha a pravdou človeka… Voda…