Žiť čisto.

Žiť čisto neznamená, že odteraz som úplne a stopercentne dokonalý a perfektný. Nie. Žiť čisto znamená to, že odteraz sa snažím žiť vedome tak, aby môj život, moje myšlienky, moje slová, moje rozhodnutia a konanie boli v súlade s čistotou Života, v súlade s Láskou, Svedomím, v súlade so Stvoriteľom. Je jasné, že sa vyskytnú chyby v našom konaní.Tie som však schopný si priznať,napraviť…

Moc Slova

To, čo dnes hovoríte, to je vaša budúcnosť. Slovo je prvý kontakt nehmotnej „veci“ s hmotným svetom. Preto musíte byť opatrní v tom, čo hovoríte. Dnes nás nik neučí nič o moci slova. (Ktovie, komu to asi vyhovuje…) Táto téma je v našej spoločnosti úplne tabu. Slová sa používajú neuvážene, menia sa významy slov, používajú…

Neposudzuj, buď len Pozorovateľ.

Posudzovanie ti odoberá možnosť byť nad vecou. Keď posudzuješ, keď niekoho súdiš, UVEDOM SI, že ťa to práve vtiahlo do nesprávneho nastavenia. Nesprávne nastavenie unavuje. Odoberá energiu. Tebe. Oberá ťa o ČAS TVORENIA. Ten je podstatný. TVOJA ÚČASŤ V ČASE TVORENIA ti dáva Silu a Moc nad tvojim životom. Len v čase tvorenia si schopný, schopná meniť veci. Takže…

Náuka o Pozornosti

BUĎTE VEDOMÍ.POZORUJTE SVOJ ŽIVOT.TO VÁS NAPLNÍ ŽIVOU energiou.Vaša Pozornosť prebúdza vaše Vedomiea VEDOMIE vo vás PREBÚDZATvorivú schopnosť. TVORENIE … Náuka o Pozornosti sa učila celé tisícročia a myslím si, že sa touto témou bude ľudstvo zaoberať vždy. POZORNOSŤ je jednou z najdôležitejších zručností vedomého človeka. Dnes sa už o Pozornosti hovorí veľa a všade. Pozornosť už nie je témou len duchovných…

Sila Pozornosti.

Dlho mi trvalo, kým som pochopil pravý význam slovného spojenia SILA POZORNOSTI. Nie je to o tom, či mi niečo neujde, ani o tom, aby som videl, ako sa kto správa. Ide o to, aby som videl súvislosti. Aby som im rozumel. Súvislosti mojich myšlienkových pochodov, odkiaľ tie myšlienky prišli, aký majú pôvod, kto mi ich vnútil a ako……

STAV SLOBODY

ZÁKLADNOU POTREBOU JE DOSIAHNUŤ STAV PRÍTOMNOSTI, UVEDOMOVAŤ SI PRÍTOMNOSŤ A UČINIŤ Z TOHTO STAVU VEDOMÚ PRÍTOMNOSŤ. LEN V STAVE VEDOMEJ PRÍTOMNOSTI MOŽETE SLOBODNE TVORIŤ REALITU. STAV VEDOMEJ PRÍTOMNOSTI = STAV SLOBODY. Ako to dosiahnuť?Na začiatku je potrebné hlavne to, aby ste boli vedomí. BYŤ VEDOMÝ znamená UVEDOMOVAŤ SIto,  kde som a čo sa so mnou deje.UVEDOMOVAŤ SI znamená POZOROVAŤ a NEHODNOTIŤ.POZOROVAŤ znamená …

Pozoruj – komunikuj – rozhoduj

Ak chcete naozaj rozhodovať o svojej realite, potrebujete si ju VEDOME UVEDOMOVAŤ, to znamená komunikovať s ňou. KOMUNIKOVAŤ znamená v prvom rade POČÚVAŤ. Počúvanie je cesta k uvedomovaniu. Pripomeňme si, čo je realita. NAŠA REALITA ako súčasť existencie JE NEKONEČNE VEĽKÁ. Svojím zložením sa nelíši od trojjedinosti Boha ani od trojjedinosti človeka. Všetko so všetkým…

Princíp Svetla

Princíp svetla, ktorý jasne a pevne pôsobí v našom svete, hovorí niečo, o čom vyvolávači strachu nehovoria. Princíp svetla hovorí o tom, že svetlo nebojuje. Svetlo proste je. Že boj nie je normou pre zachovanie Pravdy, Lásky, alebo Mieru. Princíp svetla odhaľuje, že život v prítomnosti a v láske je všetko, čo potrebujeme k tomu, aby…