Ľudská Myseľ

Ľudská myseľ je ako úrodná pôda, do ktorej sú neustále zasievané semená. Semenami sú názory, idey a pojmy. Zalejete semienko, myšlienku, a tá rastie. Slovo je ako semienko… a ľudská myseľ – tá je tak plodná!  Pamätáte, keď vám niekto niečo  povedal a vás sa to dotklo? Jeho slová ležali vo vašej mysli a klíčili…

SMER MYŠLIENOK

Každý z nás myslí. Každý z nás dýcha. Každý z nás je a pije. Je dôležité, čo konzumujeme. Kto dlhodobo konzumuje nezdravé potraviny, ohrozuje svoje vlastné zdravie. Harmónia tela sa naruší a nastáva čas chorôb. Ak by sme dýchali nezdravý a otrávený vzduch, naše telo dopadne rovnako. Nie sme schopní prijímať otrávený vzduch bez narušenia zdravia. A presne to isté platí aj…

Procesy Poznania

Procesy boli a budúje to súčasť osudu.Nechaj ich nech sa ukážeaké silné sú ich pažea aké kladú podmienky…Tam vytriedia sa domnienky.Tie vždy stoja v ceste Pravde. V slobodnej mysli vždy sa nájdedôvod prečo mať vlastné snya tak už nikdy neuhnižiadnym domnienkam. To Ty si Chrámv ňom Tvoja Silaktorá sa preto prebudilaaby sa s RODom prepojilaa s…

ZAMERANIE

Popri mojej práci mám možnosť stretávať sa s rôznymi ľuďmi, v rôznych životných situáciách, rôzne zameraných a preto aj na rôznych úrovniach bytia. Zdalo by sa, že je to v poriadku. To áno, ak by to bolo všetko v Láske a s úmyslom konania Dobra. Mnohí sa dnes snažia z roviny hmotnej prechádzať do tzv. vyšších Svetov v túžbe vyrásť. Pre každého jedinca to…

Miera Viery

Záleží na miere Vierykto čomu vería ako veľmia či sa to spája s Cieľmipo ktorých túžime. Teraz a Tu – žimevo Viere v Cieleže sú v nás celéa že nás čakajú. Kým iní dohrajúsvoje hryty nezahni.Cesta k Cieľuje mať Vieruv Cieľ. Tak verteš sa a ži v Láskeaby ľudia ktorí žijú v maskemali príklad ako žiť. Ako k Cieľu doraziť. Tento text podlieha autorským…

ŽIVOTNÁ SILA.

ŽIVOTNÁ SILA. Niektoré pramene hovoria, že plameň sviečky v nás ak dohorí, náš život končí. Prirovnanie našej životnej Sily k plameňu sviečky je však zavádzajúce. Náš Plameň je omnoho silnejší. Nedá sa sfúknuť, pokiaľ neprijmete tento obraz ako pravdivý. Plameň v nás je Mocný. S Plameňom v nás vieme pracovať. Udržiavať ho. Korigovať ho. Používať ho. Vedome. Začať ho Pozorovať…

Žiť čisto.

Žiť čisto neznamená, že odteraz som úplne a stopercentne dokonalý a perfektný. Nie. Žiť čisto znamená to, že odteraz sa snažím žiť vedome tak, aby môj život, moje myšlienky, moje slová, moje rozhodnutia a konanie boli v súlade s čistotou Života, v súlade s Láskou, Svedomím, v súlade so Stvoriteľom. Je jasné, že sa vyskytnú chyby v našom konaní.Tie som však schopný si priznať,napraviť…