Procesy Poznania

Procesy boli a budúje to súčasť osudu.Nechaj ich nech sa ukážeaké silné sú ich pažea aké kladú podmienky…Tam vytriedia sa domnienky.Tie vždy stoja v ceste Pravde. V slobodnej mysli vždy sa nájdedôvod prečo mať vlastné snya tak už nikdy neuhnižiadnym domnienkam. To Ty si Chrámv ňom Tvoja Silaktorá sa preto prebudilaaby sa s RODom prepojilaa s…

Miera Viery

Záleží na miere Vierykto čomu vería ako veľmia či sa to spája s Cieľmipo ktorých túžime. Teraz a Tu – žimevo Viere v Cieleže sú v nás celéa že nás čakajú. Kým iní dohrajúsvoje hryty nezahni.Cesta k Cieľuje mať Vieruv Cieľ. Tak verteš sa a ži v Láskeaby ľudia ktorí žijú v maskemali príklad ako žiť. Ako k Cieľu doraziť. Tento text podlieha autorským…

Teraz a Tu

Byť na viacerých miestachmať s Tebou vzťah i nevzťah byť v čase minulom budúcom prítomnom… Žiť svoje sny sa nebáť mať seba aj sa nemať žiť život plný snov byť sám s ním s nimi s ňou Prítomnosť sa nemýli teraz a v tejto chvíli budúcnosť vzniká… a vietor opäť fúka.Veslo je v mojich rukách udáva rýchlosť i smer. Ja v člne plnom dier… na…

Dieťa

Škoda že nie sme ako deti. V ich očiach stále radosť svieti hravo zvládajú prekážky svetské. Ich rúčky nôžky sú iba detské ale srdcom veľkým ako zvon naplniť vedia láskou celý dom. Deti – stvorenia šťastné veď každé dieťa je tak krásne práve preto že cíti v sebe radosť práve preto že cíti ľahkú hravosť slobodne zvládnuť…

Pasca

… je v pasci. Už to necíti. Dajú mu jedlo on sa nasýti. Dajú mu vodu on sa napije. Necíti že už nežije. Už len Je… bez snovbez slov bez chuti. Bál sa, či sa nezrútijeho svet. A už ho niet… … a svoje dlanetak nečakanenevie použiť.Vie už len jesťa piťa žiť (?) Tento text podlieha autorským…

Improvizácia Lásky

Človek dáva pieseň Životu každý píše báseň životnú nebudú to rýmy bez hlásky vnárajme sa spolu do Lásky. Láska mení všetky ľudské podoby sme pre ľudskú Lásku živé nádoby tá sa do nás vlieva ľahúčko Láska zľahka dáva priestor ľudským snom. Zľahka a jemne s úctou a nežne sa Láska túži do Ľudí vložiť aby…

Chce to čas…

Chce to čas chce to zachytiť ho v nás. Chce to lásku bez nej šťastie je na vlásku. Chce to život plný zmysluplných príhod. Chce to zmysel nech je lásky plná myseľ. Chce to nás lebo všetko je o nás. Zas a znovu chce to sprítomniť sa v Bohu. Len ak Sme – tak môžeme v Čase prežiť Život v plnej…

Časopriestor

Čas je tvoj priestor priestor miestom je. Miestom kde duša súznenie skúša s kým áno s kým nie. Priestor je časom v ktorom sa časom čas v priestor mení. V jemnom súznení v láske a chcení život sa mení. Čas je tvoj priestor priestor zrkadlom. Stal si sa miestom v ktorom deň za dňom plynie v poučení. Život…