Emocionalita.

Stratiť sa cestou k Cieľu nie je také ťažké. Hľadajúc v bytí Vieru veria každej skratke vymoženosti. A tváriac sa že sú to cnosti mnohí končia ako kosti v zemi. Bez uvedomení kto sú a čo žili. Len napĺňali žily vlastnou krvou a nepohli ani brvou keď páchalo sa bezprávie keď ovládlo ich bezvládie keď žil sa Život…

Myšlienky osudom

Dávaj si pozor na myšlienkystávajú sa z nich slová.Slová čo vytvoria domnienkyje ťažké do úst schovať. Dávaj si pozor aj na slová,tie podnecujú činy.Uvedomíš si zas a znovaže žiadny čin nie je bez príčiny. Pozoruj svoje vlastné činy,stávajú sa z nich návyky.Často niet za to koho viniťže návyky sú aj zlozvyky. Dávaj pozor na svoje…

Procesy Poznania

Procesy boli a budúje to súčasť osudu.Nechaj ich nech sa ukážeaké silné sú ich pažea aké kladú podmienky…Tam vytriedia sa domnienky.Tie vždy stoja v ceste Pravde. V slobodnej mysli vždy sa nájdedôvod prečo mať vlastné snya tak už nikdy neuhnižiadnym domnienkam. To Ty si Chrámv ňom Tvoja Silaktorá sa preto prebudilaaby sa s RODom prepojilaa s…

Miera Viery

Záleží na miere Vierykto čomu vería ako veľmia či sa to spája s Cieľmipo ktorých túžime. Teraz a Tu – žimevo Viere v Cieleže sú v nás celéa že nás čakajú. Kým iní dohrajúsvoje hryty nezahni.Cesta k Cieľuje mať Vieruv Cieľ. Tak verteš sa a ži v Láskeaby ľudia ktorí žijú v maskemali príklad ako žiť. Ako k Cieľu doraziť. Tento text podlieha autorským…

Teraz a Tu

Byť na viacerých miestachmať s Tebou vzťah i nevzťah byť v čase minulom budúcom prítomnom… Žiť svoje sny sa nebáť mať seba aj sa nemať žiť život plný snov byť sám s ním s nimi s ňou Prítomnosť sa nemýli teraz a v tejto chvíli budúcnosť vzniká… a vietor opäť fúka.Veslo je v mojich rukách udáva rýchlosť i smer. Ja v člne plnom dier… na…

Dieťa

Škoda že nie sme ako deti. V ich očiach stále radosť svieti hravo zvládajú prekážky svetské. Ich rúčky nôžky sú iba detské ale srdcom veľkým ako zvon naplniť vedia láskou celý dom. Deti – stvorenia šťastné veď každé dieťa je tak krásne práve preto že cíti v sebe radosť práve preto že cíti ľahkú hravosť slobodne zvládnuť…

Pasca

… je v pasci. Už to necíti. Dajú mu jedlo on sa nasýti. Dajú mu vodu on sa napije. Necíti že už nežije. Už len Je… bez snovbez slov bez chuti. Bál sa, či sa nezrútijeho svet. A už ho niet… … a svoje dlanetak nečakanenevie použiť.Vie už len jesťa piťa žiť (?) Tento text podlieha autorským…

Improvizácia Lásky

Človek dáva pieseň Životu každý píše báseň životnú nebudú to rýmy bez hlásky vnárajme sa spolu do Lásky. Láska mení všetky ľudské podoby sme pre ľudskú Lásku živé nádoby tá sa do nás vlieva ľahúčko Láska zľahka dáva priestor ľudským snom. Zľahka a jemne s úctou a nežne sa Láska túži do Ľudí vložiť aby…