Ľudská Myseľ

Ľudská myseľ je ako úrodná pôda, do ktorej sú neustále zasievané semená. Semenami sú názory, pojmy, plány aj ciele. Zalejete semienko, myšlienku, a tá rastie. Slovo je ako semienko… a ľudská myseľ – tá je tak plodná!  Dokáže všetko podporiť. V pozitívnom, aj negatívnom zmysle. Ide o to, ako máte nastavenú Myseľ. Pamätáte, keď vám…

SMER MYŠLIENOK

Každý z nás myslí. Každý z nás dýcha. Každý z nás je a pije. Je dôležité, čo konzumujeme. Kto dlhodobo konzumuje nezdravé potraviny, ohrozuje svoje vlastné zdravie. Harmónia tela sa naruší a nastáva čas chorôb. Ak by sme dýchali nezdravý a otrávený vzduch, naše telo dopadne rovnako. Nie sme schopní prijímať otrávený vzduch bez narušenia zdravia. A presne to isté platí aj…

ZAMERANIE

Popri mojej práci mám možnosť stretávať sa s rôznymi ľuďmi, v rôznych životných situáciách, rôzne zameraných a preto aj na rôznych úrovniach bytia. Zdalo by sa, že je to v poriadku. To áno, ak by to bolo všetko v Láske a s úmyslom konania Dobra. Mnohí sa dnes snažia z roviny hmotnej prechádzať do tzv. vyšších Svetov v túžbe vyrásť. Pre každého jedinca to…

ŽIVOTNÁ SILA.

ŽIVOTNÁ SILA. Niektoré pramene hovoria, že plameň sviečky v nás ak dohorí, náš život končí. Prirovnanie našej životnej Sily k plameňu sviečky je však zavádzajúce. Náš Plameň je omnoho silnejší. Nedá sa sfúknuť, pokiaľ neprijmete tento obraz ako pravdivý. Plameň v nás je Mocný. S Plameňom v nás vieme pracovať. Udržiavať ho. Korigovať ho. Používať ho. Vedome. Začať ho Pozorovať…

Žiť čisto.

Žiť čisto neznamená, že odteraz som úplne a stopercentne dokonalý a perfektný. Nie. Žiť čisto znamená to, že odteraz sa snažím žiť vedome tak, aby môj život, moje myšlienky, moje slová, moje rozhodnutia a konanie boli v súlade s čistotou Života, v súlade s Láskou, Svedomím, v súlade so Stvoriteľom. Áno, vyskytnú sa aj chyby v našom konaní.Tie som však schopný si priznať,napraviť a viac…

Moc Slova

To, čo dnes hovoríte, to je vaša budúcnosť. Slovo je prvý kontakt nehmotnej „veci“ s hmotným svetom. Preto musíte byť opatrní v tom, čo hovoríte. Dnes nás nik neučí nič o moci slova. (Ktovie, komu to asi vyhovuje…) Táto téma je v našej spoločnosti úplne tabu. Slová sa používajú neuvážene, menia sa významy slov, používajú…

Neposudzuj, buď len Pozorovateľ.

Posudzovanie ti odoberá možnosť byť nad vecou. Keď posudzuješ, keď niekoho súdiš, UVEDOM SI, že ťa to práve vtiahlo do nesprávneho nastavenia. Nesprávne nastavenie unavuje. Odoberá energiu. Tebe. Oberá ťa o ČAS TVORENIA. Ten je podstatný. TVOJA ÚČASŤ V ČASE TVORENIA ti dáva Silu a Moc nad tvojim životom. Len v čase tvorenia si schopný, schopná meniť veci. Takže…

NIKTO VÁS NEMÔŽE PODVEDOME OVLÁDAŤ, KEĎ STE VEDOMÍ.

Nik vás nemôže podvedome ovládať, keď ste vedomí. Podvedomé praktiky fungujú tak, že si ich nie ste vedomí = ste v tme. Akonáhle si veci okolo seba uvedomujete, ste vedomí = vo svetle. Princíp svetla jasne hovorí,  že svetlo s tmou nebojuje. Svetlo skrátka je. A kde je svetlo, tam tma nie je. Ak sa…

Náuka o Pozornosti

BUĎTE VEDOMÍ.POZORUJTE SVOJ ŽIVOT.TO VÁS NAPLNÍ ŽIVOU energiou.Vaša Pozornosť prebúdza vaše Vedomiea VEDOMIE vo vás PREBÚDZATvorivú schopnosť. TVORENIE … Náuka o Pozornosti sa učila celé tisícročia a myslím si, že sa touto témou bude ľudstvo zaoberať vždy. POZORNOSŤ je jednou z najdôležitejších zručností vedomého človeka. Dnes sa už o Pozornosti hovorí veľa a všade. Pozornosť už nie je témou len duchovných…