Sny.

Učiteľ požiadal svojich žiakov, aby napísali jeden zo svojich snov na list papiera. Po niekoľkých minútach ich pozbieral, vrátil sa k stolu a rozložil ich. Niekoľkokrát ich zamiešal a povedal:„Teraz sem po jednom príďte a náhodne si vyberte jeden papier.“ Keď si všetci vzali po jednom náhodnom papieri, vyzval triedu, aby každý otvoril papier, ktorý…

O Sile

Jedného dňa sa chlapec spýtal starého mudrca z dediny, čo je najsilnejšie. Po niekoľkých minútach mudrc odpovedal:„Najsilnejších vecí na svete je deväť:Železo je silnejšie, ale oheň ho roztaví. Oheň je silný, ale voda ho uhasí. Voda je silná, ale odparuje sa v oblakoch. Mraky sú silné, ale vietor ich odfúkne. Vietor je tiež silný, ale…

UČITEĽ

Mladý muž stretne starého pána a prihovorí sa mu: „Pamätáte si ma?“ Starec hovorí, že nie. Mladý muž mu pripomenul, že bol jeho študentom. Profesor sa ho opýta: „Naozaj? A akej práci sa venuješ teraz?“ Mladý muž odpovedá: „No, som učiteľ.“ „Och, aké krásne, ako ja?“ potešil sa starec. „Áno pán učiteľ. V skutočnosti som…

NÁRAMKY

Bol raz jeden otec a ten mal dve dcéry. Keď obe dospeli, rozhodol sa, že im daruje rodinné šperky, ktoré sa v ich rodine dedili z generácie na generáciu. Lenže otec nevedel ako to má urobiť, pretože vlastnil dva náramky, jeden diamantový a jeden strieborný. Obidva boli pre rodinu veľmi hodnotné a vzácne, ale predsa len diamantový mal…

Zrnko kávy

Jedno dievča prišlo za svojou matkou a povedalo jej:„Môj život je tak ťažký, že neviem, či má vôbec zmysel ostať žiť.“Bola už unavená zápasiť, dokonca mala chuť skoncovať so životom… Zdalo sa jej, že ešte nestihne vyriešiť jeden problém, a už ihneď príde nový. Matka ju zaviedla do kuchyne. Naplnila tri hrnce vodou a nechala…

Otec, syn a somár

Po ceste šli otec so synom a za sebou ťahali somára. Ktosi poznamenal: „To nechápem! Majú somára, a predsa idú peši.“Na somára teda nasadol otec. Znova jeden z okoloidúcich poznamenal:,,To je teda otec, sám sa vezie na zvierati a syna nechá zodrať si nohy!“Tak otec zosadol a do sedla posadil syna.Aj teraz sa však našiel…

Prečo ľudia na seba kričia?

Jedného dňa položil učiteľ svojim žiakom otázku: „Prečo ľudia na seba kričia?“„Kričia preto, lebo si myslia, že ich nikto nepočúva,“ odpovedal nesmelo prvý. „Nie, kričia preto, aby presadili svoj názor pred inými,“ rýchlo dodal druhý. „Kričia preto, lebo chcú mať u druhých rešpekt,“ dôrazne poznamenal ďalší. „Prečo však niekedy kričia aj vtedy, keď s nimi…

Brány raja

K známemu Majstrovi raz prišiel Samuraj,aby našiel odpoveď na jednu otázku:„Je naozaj raj a peklo?“ „Kto si?“ pýtal sa Majster.„Som Samuraj,“ odvetil.„Ty, a Samuraj?“ vykríkol Majster. „Aký vládca by ťa chcel za svojho strážcu? Vyzeráš ako žobrák!“Samuraja opovážlivosť Majstra tak rozrušila, že začal vyťahovať meč, no Majster pokračoval: „Tak ty máš meč! Asi je príliš tupý, aby mi…

Dáždnik

Nepršalo už veľmi dlho.  Lúky boli zožltnuté, polia boli dohneda vyprahnuté, a obilie z nedostatku vlahy polihávalo. Ľudia boli znepokojení, unavení a podráždení. Pátrali po oblohe v snahe nájsť akékoľvek znamenie prichádzajúcej úľavy. Dni vystriedali neplodné týždne.Dážď stále neprichádzal.Duchovní z miestnych cirkví vyhlásili hodinu pre modlitby, ktorá mala prebehnúť na námestí hneď túto sobotu. Požadovali, aby…