Cesta je krátka.

Stará žena nastúpila do autobusu a posadila sa. Na ďalšej zastávke nastúpila mladá, podráždená žena, ktorá si sadla k starenke a udierala ju svojimi plnými taškami. Keď videla, že starenka mlčí, mladá žena  sa jej opýtala, prečo mlčí a nesťažuje sa, keď ju udrela taškami?
Starká s úsmevom odpovedala:
,,Netreba diskutovať a hádať sa o niečom tak bezvýznamnom, pretože moja cesta s vami je krátka. Ja vystúpim na nasledujúcej zastávke…“

Táto odpoveď si zaslúži byť napísaná zlatým písmom:
„Nie je potrebné diskutovať o niečom tak nepodstatnom, pretože naša spoločná cesta je krátka…“

Každý z nás by mal pochopiť, že náš čas na tomto svete je taký krátky, že vypĺňať ho bojmi, nezmyselnými hádkami, žiarlivosťou, nenávisťou k druhým, nespokojnosťou a neustálym spochybňovaním, je zbytočnou stratou času a energie. Nech Ti už ktokoľvek spôsobil čokoľvek, uvedom si, že tvoja Cesta s ním je krátka. Na najbližšej zastávke môžeš vystúpiť, alebo vystúpi on. Nestojí za to si strpčovať Cestu…