Chce to čas…

Chce to čas
chce to zachytiť ho v nás.
Chce to lásku
bez nej šťastie je na vlásku.

Chce to život
plný zmysluplných príhod.
Chce to zmysel
nech je lásky plná myseľ.
Chce to nás
lebo všetko je o nás.
Zas a znovu
chce to sprítomniť sa v Bohu.


Len ak Sme – tak môžeme v Čase
prežiť Život v plnej kráse.
Objavovať zmysel
keď je láskyplná myseľ
v nás…
A to chce čas.


Chce to plynúť
a splynúť
v čase
keď v láske nájdeš zase
niečo také naše

ľudské…

Tento text podlieha autorským právam.
Milan Kern ©