Chudák.

Chudák sa spýtal Budhu:
„Prečo som taký chudobný?“

Budha odpovedal:
„Pretože nevieš, ako dávať.“

Chudák:
„Ale ja nemám čo dať. Nič nemám.“

Budha mu hovorí:
„Máš čo dať. Každý má päť vecí, vďaka ktorým vie dávať:
Máš TVÁR – môžeš sa usmievať, rozdávať radosť, veselosť a šťastie.
Máš ÚSTA – môžeš hovoriť láskavo, povzbudiť ľudí, zlepšiť im náladu.
Máš SRDCE – s úprimnosťou a láskavosťou môžeš otvoriť svoje srdce ostatným.
Máš OČI – môžeš sa na druhých pozerať s láskou a súcitom.
A máš TELO – to je to, čo môžeš kedykoľvek použiť pre ostatných, aby si im pomohli…
Vidíš- vôbec nie si chudobný. Skutočne chudobní sú tí, ktorí majú úbohé srdce.“