Človek, Tvorca a dnešná doba.

Človek. Keby človek vedel, kto je, žil by svoj život úplne inak. No nevie. Žije v nevedomosti, bez vedomia toho, kto je. Žije sám za seba, bohužiaľ mnohokrát ovplyvňovaný tými, ktorí z neho čerpajú… a navyše nakazený toxínmi… Toxíny bývajú rôznych úrovní. Tie čo poznáte, si sami vytvárate a aj sami prijímate. No sú aj iné toxíny. Sú aj obrazné toxíny, alebo takpovediac, mentálne toxíny, démoni. Démoni žijú v mentálnom priestore. Mentál je poniže cháry, pre neznalých – 5 prstov od pupka smerom nadol. Tam, kde sa rodí život.

Všetci ukazujú na mentálnu úroveň hore. Ale mentálna úroveň je dole, jej čakra je dole. Hore je nebeská úroveň. A tak svojou neznalosťou ľudia sami odchádzajú od RAzuma. Ponižujú svoj RAzum. Sami upadajú do deštrukcie. Sami na tejto deštruktívnej ceste vytvárajú dogmy, ktoré ich opäť tlačia do deštrukcie. Až kým sa nerozbehnú a hlavou sa netresnú o stenu. Až kým si ju nerozbijú. To je to, čo robia. Aký je to čin? Dogmatický. On sa tak rozhodol, že sa treba rozbehnúť a tresnúť sa hlavou o stenu. Slobodne sa rozhodol. Uveril a rozhodol sa. Zákon Slobodnej vôle je dodržaný.

Kto podľa dogmy žije, slúži. Komu? Treba sa zamyslieť…
Dogma tak hovorí, tak to musí priniesť dobro. Tak veria.
No nikomu z toho nebude lepšie.
Všetkým bude iba horšie.

Pretože ty – Človek, si zrodený Vesmír. Tvorca do teba tak veľa vložil. Tvorca ťa ľúbi, nech si akýkoľvek. Aj tak ťa ľúbi. A chce, aby si žil a rozvíjal sa. Pretože si jeho dieťa. Nech si myslíš čokoľvek… nech ti povedali čokoľvek… nech si uveril čokoľvek.

Z tejto hlúposti sa dnes musíme dostať všetci. My ako ľudská Rasa. Čo nám ponúkajú tieto divadelné osoby krivého divadla, tohoto kráľovstva krivých zrkadiel vťahujúc tam ľudí, aby tam strácali svoju emocionálnu energiu, svoju mentálnu energiu…? Nič. Teda áno, niečo áno – deštrukciu. Dávame im svoju pozornosť, svoju dušu.  Myslím si, že to je veľká hlúposť. Pre hocijakého človeka, pre hocijaké individum.

A my z toho teraz musíme von.
Potrebujeme prebudiť svoje Vedomie,
zobudiť sa, rozhliadnuť sa a Vedome sa rozhodnúť.
Samozrejme, musíme sa pozerať, pozorovať tieto situácie,
no musíme mať tiež na pamäti, že spasenie topiaceho sa,

je v rukách jeho samého.

Nauč sa plávať a plávaj k brehu. Začni sám robiť niečo správne.His Majesty Alexander