Čo bráni človeku byť slobodný ?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo vám bráni úplne slobodne sa rozhodovať? Určite ste zažili ten pocit, keď ste sa mohli čo i len raz v Živote len tak bez rozmýšľania rozhodnúť a spontánne vykonať to, čo vás napadlo. Slobodné Rozhodnutie… tak prirodzené Človeku. Slobodnému Človeku.

Viem, mnohí túžia po slobode, po tom pocite, že ma nič neobmedzuje, nezaťažuje, nezväzuje. V dnešnom spoločenskom zriadení je nastavených množstvo zákonov a pravidiel, ktoré priam zámerne spôsobujú pocit neslobody. Musíme naplniť množstvo vecí, aby sme vôbec mohli bývať, uživiť rodinu, udržať si zdravie a mať čas aj na oddych, spoznávanie, vzdelávanie a hry. Vedie ma to k otázke – viete pomenovať to, čo vám bráni slobodne sa rozhodovať? Ale nehrajme sa teraz na to, že slobodne som sa rozhodol dať si rúško na tvár. Skúsme, skúste byť k sebe samým úprimní… ČO VÁM BRÁNI SLOBODNE SA ROZHODOVAŤ ?

Keď sa s ľuďmi o tom rozprávam, mnohí nevedia zachytiť pôvod svojho pocitu neslobody. Vnímajú všetko všeobecne a berú to ako normu. Nakoniec skončíme pri tom, že žijú normálne, tak ako všetci. Úvery, pôžičky, hypotéky, nízke príjmy, smútok, že ich deti v podstate nikde neboli a tak si to vynahrádzajú túlaním sa po ulici.

Zamerajte sa na vlastný Život, nie na okolie. Zamerajte sa na vlastnú rodinu a rod, nie na idoly. Zamerajte sa na vlastné myslenie, nie na informácie, ktoré bežia v hlavnom informačnom toku. Komunikujte so svojimi blízkymi. Najlepšie v priamej komunikácii, z očí do očí. Počúvajte jeden druhého. A verte mi, nájdete riešenia, ako krok po kroku odstraňovať zo svojho spoločného Života všetko to, čo vám bráni byť slobodní. Zo srdca vám to prajem.

S úctou Milan