Čo je to, čo vieme?

Čmeliak by podľa fyzikálnych zákonov nemal lietať.
Lenže on to nevie a pokojne si lieta. 
EINSTEIN Albert

Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo všetko z toho, čo vieme, nás ťaží a bráni nám napredovať (lietať).

A teraz si urobte skúšku správnosti. Je všetko to, čo viete, PRAVDA, alebo tomu iba veríte a neviete pravdivosť dokázať? Ak neviete pravdivosť dokázať, prečo sa tým dogmaticky riadite?

Druhá kontrolná otázka:
Kto vám to povedal? Vie to dokázať aspoň on? Poznáte TEN zdroj TEJ informácie, ktorej ste dovolili ZMENIŤ VÁŠ ŽIVOT ?

Niekedy je lepšie nevedieť, čo sa odohráva na mediálnom poli hlavného prúdu a žiť podľa seba. Žiť v šťastí, slobode a radosti z budúcnosti. Nesnažte sa všetkému, čo kde počujete, aj veriť. Nie všetko je pravda. Ak ju chcete poznať, žite pokojne, v láske a radosti. Na tejto ceste vás totiž bude neustále sprevádzať Pokoj, Radosť a Láska. A práve tie vás určite dovedú k Porozumeniu a Pravde.

S úctou Milan