Čo nosíme v sebe…

Jedného starého mudrca – pustovníka sa raz opýtali:
„Čomu sa venujete počas všedných dní?“
A on odpovedal:
„Mám plné ruky práce: Musím vycvičiť dvoch jastrabov a dvoch orlov, upokojiť dva králiky, vycvičiť hada, motivovať osla a skrotiť leva.“
„Kde máte toľko zvierat? Pri sebe žiadne nemáte.“
Pustovník odpovedal:
„Tieto zvieratá nosíme všetci v sebe.

  • Dva jastraby sa vrhajú na všetko, čo vidia, dobré aj zlé, užitočné aj škodlivé. Musím ich naučiť rozlišovať. Sú to moje oči.
  • Dva orly svojimi pazúrmi zraňujú a ničia všetko, čoho sa dotknú. Musím ich naučiť slúžiť a pomáhať bez toho, aby som im ubližoval. Toto sú moje ruky.
  • Králiky večne poskakujú, boja sa a schovávajú. Musím ich upokojiť a naučiť ich zvládať ťažké situácie namiesto toho, aby pred problémami utekali. Sú to moje nohy.
  • Najťažšie je sledovať hada. Aj keď je bezpečne zavretý v tesnej klietke, je vždy pripravený zaútočiť, bodnúť a otráviť kohokoľvek v jeho blízkosti. Takže ho musím sledovať a učiť disciplíne. Je to môj jazyk.
  • Osol, ako každý vie, je veľmi tvrdohlavý, večne unavený a neochotný robiť svoju prácu. Toto je moje telo.
  • A nakoniec musím skrotiť leva, ktorý chce byť kráľom a vládnuť všetkým. Je pyšný, márnivý a myslí si, že celý svet by sa mal točiť okolo neho. To je moje ego.

Ako vidíte, každý deň mám pred sebou veľa práce…