ČO ZASEJEŠ, TO ZOŽNEŠ.

Platí to vo všetkom.
Nech robíš čokoľvek,
nech rozprávaš s kýmkoľvek,
nech plánuješ čokoľvek,
nech myslíš na čokoľvek…
vždy seješ.


Naši Predkovia sa držali troch základných pravidiel, čo sa týka myslenia, komunikácie, prípravy a práce:
1. Čo zaseješ, to zožneš.
2. Najskôr musíš siať, potom žať.
3. Zožneš vo väčšej miere, než zaseješ.


Platí to v dobrom, aj v zlom. Vyvaruj sa preto rozsievania toho, čo nechceš mať vo svojom živote.
Čo zaseješ, to zožneš. A to vo väčšej miere, než zaseješ.

Preto si naši Predkovia dávali pozor na to, čo sejú. Ideálne je rozsievať Vďačnosť, Radosť, Lásku, Pochvalu, Uznanie, Pomoc, Úsmev… a to každý deň. Aby sa v Čase to všetko vracalo k nám vo väčšej miere. Presne podľa troch pravidiel Žatvy.

S úctou Milan