Didinský tunel – artefakt predkatastrofického sveta?

V regióne Sverdlovsk v Rusku, asi šesťdesiat kilometrov od regionálneho centra, sa nachádza úžasný objekt, ktorý je typickým príkladom stratených technológií minulých civilizácií. Ide o železničný tunel, ktorý sa nachádza neďaleko dnes už neexistujúcej obce Didino. Tento tunel je dlhý viac ako kilometer.

To však nie je najmarkantnejšie pri zvažovaní jeho dizajnu, to dôležité je, že je postavený úžasnou technológiou murovania, ktorú súčasní stavitelia už zjavne nevlastnia. Preto podobné železničné tunely v našej dobe nikto nestavia. Navyše, jednotlivé architektonické prvky tejto stavby sú záhadné. Jeho vstupné portály sú riešené vo forme pevnostných veží so strieľňami, čo okamžite vyvoláva určité myšlienky.

Toto všetko predsa naši predkovia nemohli robiť len na dekoračné účely. Alebo to vážne slúžilo ako dekorácia? Z pohľadu našej doby sa nám to ťažko hodnotí…