Dieťa

Škoda že nie sme ako deti.
V ich očiach stále radosť svieti
hravo zvládajú prekážky svetské.
Ich rúčky nôžky sú iba detské
ale srdcom veľkým ako zvon
naplniť vedia láskou celý dom.

Deti – stvorenia šťastné
veď každé dieťa je tak krásne
práve preto že cíti v sebe radosť
práve preto že cíti ľahkú hravosť
slobodne zvládnuť každú prekážku
slobodne položiť nám otázku
slobodne odísť k svojmu cieľu
slobodne pritúliť sa k telu
slobodne vyjadriť že ľúbi
slobodne plakať ak zablúdi …

Slobodou zrelé …
city má vrelé každým dňom
slobodne kráča k svojim snom
slobodne objavuje
slobodne obdivuje
slobodne vyjadruje
svoje čisté city.

Vo svojom slobodnom žití
vyjadrí všetko čo cíti.

Tento text podlieha autorským právam,
kopírovanie a zdieľanie so súhlasom autora
Milan Kern ©