Dokážu psy vycítiť zlého človeka? Čo na to vedci?

Je všeobecne známe, že psy dokážu u človeka vycítiť strach. Je však možné, aby mali schopnosť „vyčuchať“ aj pravdu o charaktere či úmysloch konkrétneho človeka?

Zdá sa, že náš štvornohý priateľ je v skutočnosti omnoho chytrejší, než sme niekedy ochotní pripustiť. Ukázalo sa, že ohľadom rozpoznávania správania sa ľudí sú psy veľmi bystrí pozorovatelia. Už to potvrdili aj vedci. Profesorka psychológie, Akiko Takaoka, uskutočnila so svojím vedeckým tímom na Kjótskej univerzite v Japonsku výskum, ktorého cieľom bolo zistiť, či psy naozaj majú schopnosť vycítiť dôveryhodnosť konkrétneho človeka.

Vedci v tomto výskume vyskúšali viacero spôsobov, ako by mohli našich štvornohých priateľov oklamať – samozrejme, len v mene vedy. Znova, ľudstvu je už celé veky všeobecne známe, že keď na nejaký predmet ukážeme prstom, náš psík sa za ním rozbehne.

A s poznaním tohto faktu narábali aj vedci z Japonska v spomínanom výskume. V tomto experimente jeden z vedcov najprv ukázal na búdu, vnútri ktorej na psov čakala maškrta. Ako sa dalo predpokladať, psy sa k tejto búde bez váhania rozbehli. V druhom kole tento vedec ukázal na búdu, ktorá bola prázdna. Aj k nej sa psy rozbehli s rovnakou vervou. Keď k nej ale dobehli, zistili že je prázdna – nečakala tu na nich žiadna maškrta.

Keď už vedec ukázal na búdu po tretíkrát, psy ku nej odmietli ísť aj napriek tomu, že tentoraz v jej vnútri na nich znova čakala maškrta. Z predošlej skúsenosti psy vyhodnotili, že osobe, ktorá ukázala na búdu, v ktorej nebola potrava, sa už nedá dôverovať.

Tento experiment bol vykonaný na 34 psoch a všetky, zhodne do jedného, odmietli bežať k búde, keď na ňu vedec ukázal po tretíkrát. Týmto experimentom sa teda potvrdilo najmä to, že psy buď dokážu spoľahlivo rozpoznať klamára, alebo sú veľmi opatrní v prejavovaní dôvery.

Inými slovami, ak raz nášho štvornohého priateľa oklameme, vytvorí si o nás „názor“, že nám už nemožno úplne dôverovať a na základe toho sa voči nám aj začne správať obozretnejšie.

Psy dokážu rozpoznať zlého človeka

„Psy disponujú omnoho sofistikovanejšou sociálnou inteligenciou, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Tento druh inteligencie sa u psov vyvinul procesom evolúcie a selekcie počas mnohých tisícročí spolunažívania psa s človekom,“ vysvetľuje profesorka Takaoka.

Sama priznala, že je prekvapená ohľadom výsledkov jej experimentu, v ktorom sa ukázalo najmä to, ako rýchlo „pes dokáže vyhodnotiť človeka ako nedôveryhodného.“

Dr. John Bradshaw pôsobí ako profesor veterinárskeho lekárstva na univerzite v Bristole v Anglicku. Na vyššie spomínanom experimente sa síce nijako nepodieľal, no tvrdí, že výsledky tohto výskumu poukazujú na to, že psy dávajú prednosť predvídateľnosti.

Keď gestikulácia ich pána nie je jednoznačná, alebo jej chýba logickosť, psy obyčajne začnú byť nervózne a zmätené.

Vedci majú ďalej v pláne vykonať podobný experiment, do ktorého by ale namiesto psov obsadili vlkov, pretože vlci a psi, keďže sú si vzdialení príbuzní, sú si veľmi podobní a najmä po tej „psychickej“ stránke.

Zmyslom tohto pripravovaného experimentu v žiadnom prípade nebude nechať sa pohrýzť vlkmi – vedci chcú vypátrať, aký je skutočný rozmer rozdielov medzi vlkmi a psami, ktorí sú už tisícročia vystavení vplyvu domestifikácie človekom.ZDROJ: https://silavedomia.sk/dokazu-psy-vycitit-zleho-cloveka-co-na-to-vedci/?fbclid=IwAR1Y6sXChg6ahZpLz4ZDiE1T2Rz4je3iGD5M7VfZQi3jSW7hQd5aVSvnqss