Dvaja mnísi.

Dvaja mnísi prišli k rieke, kde stála bezradná mladá žena, ktorá sa nevedela dostať na druhú stranu.
Mladší z nich sklopil zrak a tváril sa, že ju nevidí. Starší mních zobral ženu do náručia a preniesol ju cez rieku.

Potom dlho pokračovali bez slov, až sa mladší ozval:
„Ako si ty, mních, mohol zobrať do náručia ženu? Ja by som to nikdy neurobil!“
„Rozdiel medzi nami je v tom, že kým ja som ju už dávno položil, ty ju ešte stále nesieš“, odpovedal mu starší.

Veľa ľudí sa snaží ovládnuť svoje myslenie, ale nevedia, ako to uchopiť… tento príbeh je jeden z návodov. Akonáhle niečo prestaneš robiť a robíš už niečo iné, venuj svoju plnú pozornosť tomu, čo robíš.