Dvaja mnísi.

Dvaja mnísi prišli k rieke, kde stála bezradná mladá žena, ktorá sa nevedela dostať na druhú stranu. Mladší z nich sklopil zrak a tváril sa, že ju nevidí. Starší mních zobral ženu do náručia a preniesol ju cez rieku. Potom dlho pokračovali bez slov, až sa mladší ozval:

„Ako si ty, mních, mohol zobrať do náručia ženu? Ja by som to nikdy neurobil!“

„Nie? Naozaj nie? Rozdiel medzi nami dvomi je v tom, že kým ja som ju už dávno položil a nechal pri rieke, ty ju ešte stále nesieš“, odpovedal mu starší.

Ako to máš ty?
Položíš všetko tam, kde sa to odohralo, ako starší mních?
Alebo so sebou nesieš minulosť, ako mladší z mníchov?