Dvaja vlci.

Jeden večer si posadil starý indián svojho vnuka na kolená a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha
vo vnútri každého človeka. Povedal mu:
„Chlapče, tá bitka v každom z nás je ako medzi dvoma vlkmi.

Jeden je zlý. 
Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego.

Ten druhy je dobrý.
Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.
Aj jeden, aj druhý vlk chce zvíťaziť“

Vnuk o tom všetkom premýšľal a po chvíli sa opýtal:
„A ktorý vlk zvíťazí?”

Starý indián pokojne odpovedal:
„Ten ktorého kŕmiš”.


Pozorujme, čo živíme vo svojom vnútri.
Aké myšlienky v nás prevládajú,
aké skutky za nás hovoria…

… toho vlka živíme.
Taký život žijeme.