Dve čerešne.

Dve zaľúbené čerešne, narodené ďaleko od seba, na seba pozerali bez toho, aby sa mohli dotknúť.

Uvidel ich Oblak, súcitne sa začal hýbať, plakať od bolesti a pršať … ale to nestačilo.
Čerešne sa nedotkli.
Videla ich Búrka, pohybujúca sa súcitom, kričala od bolesti a mávala ich vetvami … ale nestačilo to.
Čerešne sa nedotkli.
Hora to všetko videla, súcitne sa hýbala, triasla sa bolesťou a triasla kmeňmi … ale ani to nestačilo.
Čerešne sa nedotkli.

Oblak, Búrka aj Hora sa tak snažili aby sa čerešne jedna druhej dotkli,
že ignorovali to, že pod zemou sú korene čerešní
prepletené v nadčasovom objatí.

Japonský Zen príbeh