Emocionalita.

Stratiť sa cestou k Cieľu
nie je také ťažké.
Hľadajúc v bytí Vieru
veria každej skratke
vymoženosti.
A tváriac sa že sú to cnosti
mnohí končia ako kosti
v zemi.
Bez uvedomení

kto sú a čo žili.
Len napĺňali žily
vlastnou krvou
a nepohli ani brvou
keď páchalo sa bezprávie
keď ovládlo ich bezvládie
keď žil sa Život bez Lásky.
A zrazu prišli otázky…

Prebudilo sa Svedomie…
Začína pracovať Vedomie.
Láska a dobré Cnosti
sa vinú k Spravodlivosti
aby sa žiteľ Človekom stal
aby na Zemi nik nežil sám
v pocite menejcennosti.

Vychádzaš z vlastnej slabosti
obliekaš sa do chrabrosti
štítom sa stáva Tvoja česť
Pravda je v Tvojej ruke meč.

Vedomie svieti do sveta
nech iní vstúpia do Svetla
ktoré je plné Nádeje.
To Svetlo všetkých zaleje.

Nech žitie žije
a bytie bije
v hrudi.
Tam prúdi…

a v prúde Ducha skrytá
Emocionalita.Tento text podlieha autorským právam.
Milan Kern ©