EMOCIONÁLNY RECEPT

 1. HOVOR O SVOJICH ÚSPECHOCH, nie o zlyhaniach.
 2. HOVOR O TOM, ČO MÁŚ, nie o tom čo potrebuješ.
 3. HOVOR O TOM, ČO MILUJEŠ, nie o tom, čo odmietaš.
 4. HOVOR O TOM, ČO CHCEŠ, nie o tom, čo závidíš.
 5. HOVOR O TOM, ČO ŤA TEŠÍ, nie o svojich frustráciách.
 6. HOVOR O TOM, AKO MILUJEŠ, nie o tom, ako ťa milujú oni.
 7. HOVOR O SVOJOM ŽIVOTE, nie o živote iných.
 8. HOVOR O TOM, ČO OČAKÁVAŠ OD SEBA, nie o tom, čo očakávaš od druhých.
 9. HOVOR O SVOJOM ZDRAVÍ, nie o chorobe.
 10. HOVOR K BOHU, KTORÝ JE V TEBE, nie k Bohu, ktorý by mal byť v iných….

  Nech sa všetko, čo ťa robí šťastným, stane nekonečným…
  Miluj, odpúšťaj a zabudni…
  Buď vďačný…
  vďačná.