Fasces cum securibus

Fasces cum securibus (zväzky prútov so sekerami) alebo iba fasces sú zväzky prútov s červenými remeňmi a so zastoknutými sekerami (alebo sekerou) symbolizujúce moc mesta, štátu, ríše nad životom a smrťou občanov.

V starovekom Ríme boli odznakmi moci, ktoré nosili liktori (zriadenci) pred najvyššími úradníkmi. Úradník mal právo uložiť telesný trest (symbolizovaný prútmi), trest smrti bol symbolizovaný sekerou. Liktori bývali zvyčajne prepustení otroci. Ich počet na jedného úradníka bol okolo dvanásť, čo zodpovedá aj počtu prútov.

Fasces cum securibus si vzal za symbol taliansky fašizmus. V súčasnosti fasces obsahujú štátne znaky Ekvádoru, Kamerunu, Kuby aj neoficiálny štátnej znak Francúzska.

Toľko Wikipédia.

A tak nám neostáva nič iné, len si pozrieť niekoľko fotografií a odsledovať jeho používanie… lebo na internete sa o tom už nedočítame nič.ZDROJ: Objavené v útrobách internetu.