HĽADANIE PRAVDY

Pravdu chce mať každý. A každý si myslí, že ju má. Niekto ju vykrikuje a vnucuje ostatným, iný ju izoluje a ukrýva pred Svetom, ďalší ju zľahčuje alebo zveličuje. Mnohí nič netušiac o tom, že Skutočnosť je iná.
Jedni pravdu vytvárajú a tí druhí ju pozorujú. Jeden pravdu podáva, vysvetľuje ako sám vidí veci okolo seba, a druhý sa jej snaží uveriť, alebo jej neveriť. Pritom ani jeden, ani druhý netuší, že Skutočnosť je iná, že Istina nie je Pravda, že Pravda je len jednou časťou pohľadu na Istinu. Na Skutočnosť. Bez ohľadu na to, či jej rozumieme.

To, čomu veríme, nie vždy je to, čo naozaj je. Mnohokrát je navonok viditeľné, pokrivenou Pravdou. Niekto to tak chce, niekomu záleží na tom, aby si iní mysleli, že je to pravda. Že lož je pravda. Prečo to tak je? Lebo chce získať energiu iných, ich Pozornosť, ich Čas, ich peniaze, ich schopnosti… aby ich využili vo svoj vlastný prospech.

Bez pochopenia
svojho vlastného
uhla pohľadu
na Skutočnosť,
ktorá sa odohráva
v našom Živote,
nie sme schopní ísť
správnou Cestou.

Bez chápania toho, čo robím
a prečo to robím tak, ako to robím,
nie je možné budovať dobré vzťahy,
porozumenie v nich, a žiť v Láske
v priestore, v ktorom žijem.


Láska nie je to, že ma ľudia uznávajú, obdivujú a obskakujú, že si to vyžadujem ako ich dôkaz lásky. Láska nie je ani vlastníctvo svojho životného partnera, ktorý musí žiť podľa mojich predstáv. Láska nie je ani príležitostný sex, pri ktorom si mnohí myslia, že zažívajú lásku. To nie je ani závan Lásky.

Je Čas prestať sa ventilovať na iných ľuďoch a začať chápať to, že nie všetko, čo žijem, žijem v Pravde. Každý z nás by sa mal začať zaoberať tým, či to, čo robí, je správne. Či tie neustále boje o Pravdu nevytvárajú iba nové a nové lži a klamstvá.

Možno stačí málo…
možno stačí iba všímať si na sebe,
či sa nesnažím svojou pravdou
dotlačiť niekoho niekam.
Možno stačí iba všímať si na sebe,
či sa niekto nesnaží svojou pravdou
dotlačiť ma niekam.S úctou
Milan