INÝ NÁZOR.

Pred pár rokmi sme sa radi stretávali, aby sme sa porozprávali o rôznych témach. Každý z nás mal iný pohľad na vec. Nikomu to nebolo divné. Vedeli sme, že každý z nás je iný, má iné skúsenosti, iný okruh ľudí a CHCELI SME vedieť, ako to ten iný človek vidí. Možno rovnako nezainteresovaný, alebo rovnako zainteresovaný, možno sused, kamarát, kolega… no CHCELI SME vedieť, ako to vidí on. A dokázali sme sa o tom rozprávať bez pocitu ohrozenia.

A čo dnes? Nepríde vám divné, že niekto nesmie mať iný názor, než je prezentovaný v hlavných médiách? Nepríde vám divné, že všetky hlavné médiá majú rovnaký názor, rovnaké zábery, rovnakých dodávateľov pravdy? Naozaj sa Človek dnešnej doby uspokojí s tým, že mu niekto cudzí, kto s nami ani nežije, povie, ako to má byť?

Vyhľadajte iný názor. Nie iného človeka s rovnakým názorom, ale iný názor iných ľudí. Určite sa niečo dozviete… niečo, čo vám uniklo, lebo ste v programe odmietania iného názoru. A verte mi, že váš kolega, kamarát, sused, či niekto rovnako zainteresovaný a tu žijúci má na tú istú vec INÝ NÁZOR. Alebo nie, ak už je pod vplyvom strachu mať iný názor…


S úctou Milan