Jedno-duchý a Zlo-žitý

Často sa stretávame s hodnotením situácie, alebo nejakého životného procesu. Zvyčajne je to proces buď jednoduchý, alebo zložitý. Vysvetlime si teda významy týchto tak často používaných slov práve pri hodnotení procesu.

Slovo JEDNODUCHÝ
Jedno-Duchý, v jednom duchu. V jednom duchu s Cieľom, aký máme. V jednom duchu so mnou. Vtedy sa nám všetko javí ako jednoduché.

Slovo ZLOŽITÝ
Zlo-Žitý, zle žitý proces, život, vzťah…
No môžeme v tom vidieť aj z-LOŽ-i-TY. V tom procese je Lož i Ty. Treba odhaliť, odkiaľ sa tam tá lož vzala a snažiť sa žiť v Pravde. A v jednoduchosti… v jednom duchu s tým, kto Som.