KEBY TU BOL NIEKTO… časť druhá

Energetická kríza. Myslím si, že každý z nás pozná jej dopady jak na priemysel, hospodárstvo, vedenie štátu, tak aj na obyčajného bežného človeka žijúceho na našom teritóriu. Účty za elektrinu a plyn stúpajú a nikto nevie, čo s tým. Pohonné hmoty sú drahé a nikto už neverí, že to niekedy môže byť inak. Keď idú hore energie, logicky stúpajú aj ceny všetkého, čo potrebujeme. Všetci sa vyhovárajú na energie. Všetci konštatujú stav. No kto ponúka riešenie?  Je tu vôbec niekto, kto ponúka riešenie?

Keby tu bol niekto, kto by nám ponúkol, že za podniky vyrábajúce potraviny zaplatí energie, čo by sa zmenilo? Keby zaplatil energie každému výrobnému podniku, čo by sa zmenilo? Keby zaplatil energie školám, nemocniciam, ambulanciám, domovom dôchodcov, detským domovom, keby zaplatil energie aj občanom tejto republiky, čo by sa zmenilo? Skúste si to predstaviť.

Pohrajte sa so svojou Predstavivosťou a predstavte si Slovensko, ktoré dostalo tú výhodu, že každý – KAŽDÝ, KTO CHCE – môže mať zaplatené energie. Čo myslíte, zatvárali by sa reštaurácie, kaviarne, hotely, firmy, strategické podniky… čo myslíte, mali by problém nemocnice, školy, pekárne… čo myslíte, koľko ľudí by v tej chvíli mohlo zaplatiť napríklad splátku hypotéky?

Keby tu bol niekto, kto to dokáže urobiť, uveríte mu? Dokážete ešte veriť, že to niekto s vami myslí dobre?


S úctou Milan