Keď niečo DARUJeš, znamená že to máš.

Je potrebné byť vďačný, pretože keď si vďačný (blagodaren = blahom obdarený), potom je blaho v tebe. “Nikdy nevyschne ruka dávajúceho”, ako hovoria dogmatici. Nevyschne, pretože keď niečo daruješ, znamená to, že to máš. Ak by si to nemal, nemohol si to darovať. Daruj to, čo máš. Úsmev, radu, pomocnú ruku, pozornosť… alebo aspoň peniaze, alebo nejaké veci. Ak si schopný dávať, Najvyšší ti vždy bude dávať. Hojnosť ti bude dávať, aby si aj ty mohol ďalej dávať blaho.

BLAGO znamená B – božský živý zemský nebeský prúd, LA – znamená prúd dajúci, božský živý prúd daruješ, keď robíš tieto činy. Keď tvoríš dobro, si štedrý. Keď Blaho dávaš si blagodarny. Dar, tebe prišiel, aj ty daruj. Ty si na niečo prišiel, podel sa. Tak vznikajú patenty. No ako sa dnes zaobchádza s patentami? Obchoduje sa s nimi a to ešte zle, špinavo.

Všetci dnes iba za peniaze robia. Predávajú svoj čas. A Čas, to je Život. Svoj Život predávajú. Jedna hodina života za 5 eur! Je to nespravodlivý  čin! Tvoriť sa má. Byť spoluúčastný na Tvorení. A dostať za to odmenu. Pracoval si a zarobil. No nehovor, že si to urobil ty! Tebe dal Najvyšší dar, ty si to uplatnil v živote. Vytvoril si patent v tomto komerčnom divokom kapitalizme, preto chceš donekonečna dostávať príjem za to, že si to ty vyrobil. Boh dal tebe a prostredníctvom teba dal aj ostatným ľuďom. Oni to už majú vo Vedomí a vyrábajú to, ale ty si ten patent ukázal, a tvrdíš, že to je iba tvoje. To je nezmysel.

Ak si múdry a ešte k tomu šikovný, tvor, tvor ďalej,
aby si stihol vytvoriť to čo máš, kým si tu.
Lebo je to tvoja úloha.


Všetko, čo robí človek, je v energo-informačnom poli Zeme. Ak si k tomu dostal prístup, možeš to robiť. Lebo naozajstný Svetlý Tvorca, ktorý odtiaľ dostáva, rozumie, že ak mu Najvyšší dáva a on tieto dary bude používať s korystnými cieľmi, nabudúce mu Najvyšší nedá. A sám sa odreže od Zdroja. Odreže si tento božský príjem Vedomostí. Túto prekrásnu, nebeskú Večnosť. Potom mu už ostane len prejsť na túto primitívnu deštruktívnu hru. Volá sa – Za všetko sa platí.


His Majesty Alexander