Kódy

V pravidelných vlnách vody
vdýchol do nás tajné kódy.
Duch sa rodí
v ľudské vody…

V pulzujúcich kódoch vody
túžiš vstúpiť do slobody
ľudských duší…
Už to tušíš.

Už tušíš kto si !
Stále ťa ktosi
chce zmiasť
aby si nemohol rásť.

Už tušíš kto si.
Preto aj bosý
aj sám
stále si – Si Živý chrám.

Živé chrámy tvoria svety
v každej bunke Svetlo svieti
svetlo duší…
srdce búši…

Srdce búši človek cíti
v ľudskom tele ľudské city…
telá z vody
a v nej kódy
života.

A to je tá hodnota.
Tento text podlieha autorským právam.
Milan Kern ©