KON KARMY

Kým prejdeme na KON KARMY,
prečítajte si zoznam 16-tich základných Kónov.

1. Kon Zdokonaľovania

2. Kon Vôle
3. Kon Sebaurčenia

4. Kon Tvorenia
5. Kon Podobnosti
6. Kon Rezonancie
7. Kon Reinkarnácie
8. Kon Karmy

9. Kon Zhody
10. Kon Sveta Myšlienok
11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)
12. Kon Zachovania Energie
13. Kon Výmeny
14. Kon Vďaky (Poďakovania)
15. Kon Dávania

16. Kon Zmeny


KON KARMY.

Všetka informácia, negatívna aj pozitívna, o našich prežitých životoch vo všetkých svetoch, vrátane toho na Zemi, sa ukladá v Karme. Dnešnou rečou by sa dalo povedať, že je to server tej pamäte, kde je zapísaná všetka informácia. Spojenie s ňou je v našom podvedomí, v duši…

Tento blok (server) pamäte potrebujeme spoznať a pochopiť, aby sme prechádzali krok po kroku po svojej ceste duchovného, energetického a fyzického rozvoja harmonicky a v Láske. Kým to tak nie je, robíme chyby a tie sa dajú napraviť. Vždy, aj vtedy, keď sa zdá, že sa to už nedá. Nezabúdajte – nový Začiatok Života začína vždy vo chvíli Uvedomenia si samého seba. To je Nový Začiatok. Od tej chvíle môžete všetko žiť ako nový Človek.

Našou úlohou je pochopiť, ktoré naše skutky neboli správne a napraviť ich. Naše skutky, aj naše myšlienky. Žili ste život, aký ste žili. Narobili ste všelijaké dobré aj zlé veci. No raz nastane čas všetko napraviť. Môžete o tom rozhodnúť vy sami, alebo vám to pride do života samé, v mnohých prípadoch nečakane. Preto treba poznať kvalitu svojich myšlienok, aj kvalitu a zmysel svojich skutkov, lebo zasahujú jak osobné, tak aj rodové línie.

To všetko treba vedieť, rozumieť tomu.
Prečítať si to v pamäti Karmy,
čo som v tomto živote urobil nesprávne,
a snažiť sa to zmeniť.

Ospravedlniť sa,
prestať sa tak správať.
Žiť lepšie, byť lepším.
Milovať Život.
A on (Život) milovaný sa zmení.

Začiatok Života začína vždy vo chvíli
Uvedomenia si samého seba.
To, aký som…
To, aký chcem byť…
To je Nový Začiatok.
A potom už len ísť a Žiť…


Nápovede na to sú v KONe REZONANCIÍ, v KONe ZHODY…

Žijeme Vedome


Sledujte
http://www.zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.