KON REINKARNÁCIE

Kým prejdeme na KON REINKARNÁCIE,
prečítajte si zoznam 16-tich základných Kónov.

1. Kon Zdokonaľovania

2. Kon Vôle
3. Kon Sebaurčenia

4. Kon Tvorenia
5. Kon Podobnosti
6. Kon Rezonancie
7. Kon Reinkarnácie
8. Kon Karmy

9. Kon Zhody
10. Kon Sveta Myšlienok
11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)
12. Kon Zachovania Energie
13. Kon Výmeny
14. Kon Vďaky (Poďakovania)
15. Kon Dávania

16. Kon Zmeny


KON REINKARNÁCIE

Život Človeka je úloha.
Všetko, čo sa deje, je úlohou pre každého.
Do tej miery, ako je mu stanovená.

To je skúsenosť, ktorú treba prežiť, aby sa dalo vstúpiť do ďalšej úrovne svojho rozvoja. Každý má svoju vlastnú úroveň rozvoja Vedomia. Každý má svoju úlohu na inej úrovni. Takto každý naberá nové a nové skúsenosti, ktoré odovzdáva celku, svojmu Rodu. Každý žijúci človek je stelesnením celého svojho Rodu tu a teraz – v Živote. Presne v tom a takom Živote, aký žije. Aby sa zdokonalil, aby cez pochopenie odovzdal Celku – svojmu Rodu – informáciu o Živote, o jeho možnostiach, o jeho nekonečných variáciách.

Našou úlohou je
dostať náš Život do Harmónie,
konať Dobro a dosiahnuť stav Šťastia.
To je Život v Láske.
Výsledok naplnenia tejto úlohy je,
že Človek žije v toku Času Lásku.


To je to, čo každý podvedome hľadá… kým nepochopí, že tok Času nie je minulosť, ani budúcnosť. Že jediný priestor na Lásku je Prítomnosť. Tu a Teraz treba konať, ak chceme mať výsledky. Tu a teraz treba žiť v Láske. Nie potom a ani nie, že – ja som už lásku zažil. Nezažil, ak ju už necítiš. Kto ju zažil, má ju už Navždy.

Reinkarnácia je stelesnenie duše, následné stelesnenie duše… my sme prišli sem odniekiaľ a rovnako odtiaľ pôjdeme ďalej. To je skúsenosť, ktorú treba prežiť, aby dalo vstúpiť do ďalšej úrovne svojho rozvoja. Sme tu, aby sme svojou skúsenosťou a snahou o Harmóniu a Lásku obohatili náš ROD. Náš ľudský ROD.

Žijeme Vedome


Sledujte
http://www.zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.