KON SEBAURČENIA

Kým prejdeme na KON SEBAURČENIA,
prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov.

1. Kon Zdokonaľovania
2. Kon Vôle
3. Kon Sebaurčenia

4. Kon Tvorenia
5. Kon Podobnosti
6. Kon Rezonancie
7. Kon Reinkarnácie
8. Kon Karmy

9. Kon Zhody
10. Kon Sveta Myšlienok
11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)
12. Kon Zachovania Energie
13. Kon Výmeny
14. Kon Vďaky (Poďakovania)
15. Kon Dávania

16. Kon Zmeny


3. KON SEBAURČENIA

Kon Sebaurčenia, hovorí o tom, že v malom je sústredené veľké a vo veľkom je sústredené malé. Žijeme v nekonečnom Vesmíre a nekonečný Vesmír sa nachádza v nás. Sme vzájomne prepojení v existencii splynutia. A plynutia. Vo večnom plynutí Času a Existencie sa nachádza Život. Život každého z nás – Život Človeka, ktorý si nedokáže túto nekonečnosť predstaviť. No tuší ju… uvedomuje si ju.

Ako na to pozerá súčasná veda?
Všetko sa skladá z atómov, z jadra, z elementárnyh častíc. Takže je zrejmé, že tie nástroje, ktoré dnes veda používa, sú nedostatočné na to, aby sme pochopili aký je život v atóme, vo vzťahu medzi protónmi, neutrónmi vo vnútri atómov. Možno, že v ich vnútri tiež existuje život… Priestorové rozloženie čohokoľvek mení celú štruktúru. Tomu hovoríme, že v malom je sústredené veľké a vo veľkom je sústredené malé.

Keď chcete niečo pochopiť,
zahĺbte sa do seba a uvidíte tam celý Vesmír.

Rovnako, ako keď chceme spoznať nové miesta, musíme vycestovať a zmeniť svoju vlastnú polohu… premiestniť sa na to miesto, ktoré chceme spoznať.
To isté musíme urobiť, keď chceme niečo pochopiť… potrebujeme zmeniť stav svojho Vedomia, stav svojho vedenia. Iné vieme teraz a iné budeme vedieť, keď zmeníme svoj vnútorný stav. Tak prosté to je.

Aby sme pochopili Kon Sebaurčenia, potrebujeme sa v tom všetkom nájsť. Vystúpiť zo svojho všedného každodenného zaužívaného spôsobu života a objaviť v nekonečnom prúde Života svoj vlastný – svoj ľudský, časom obmedzený život.
Máme právo sebaurčenia v tomto živote.
Máme právo určiť si, kto sme, čo chceme a s kým.
Máme právo tvoriť niečo krásne a prospešné,
máme právo byť šťastní,
máme právo byť dobrí,
máme právo milovať Život.
A všetko, čo do Života patrí…

Veľa odpovedí nájdeme, keď vycestujeme a zmeníme svoju polohu
a veľa odpovedí nájdeme, keď zmeníme svoj vnútorný stav.

Každá maličkosť je dôležitá a môže byť semienkom, z ktorého vyrastie niečo omnoho väčšie. Veď všetko veľké bolo na začiatku iba myšlienkou v niekoho hlave. A tvorivý človek má schopnosť svoje sny zrealizovať.
Má na to právo, Právo Sebaurčenia.


Žijeme Vedome


Sledujte
http://www.zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.