KON ZDOKONAĽOVANIA

Kým prejdeme na KON ZDOKONAĽOVANIA,
prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov.

1. Kon Zdokonaľovania
2. Kon Vôle
3. Kon Sebaurčenia

4. Kon Tvorenia
5. Kon Podobnosti
6. Kon Rezonancie
7. Kon Reinkarnácie
8. Kon Karmy

9. Kon Zhody
10. Kon Sveta Myšlienok
11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)
12. Kon Zachovania Energie
13. Kon Výmeny
14. Kon Vďaky (Poďakovania)
15. Kon Dávania

16. Kon Zmeny

  1. KON ZDOKONAĽOVANIA

Pri narodení dostávame od rodičov, od RODu, od správcu Duše, celú databázu informácii nášho Rodu ktorá sa nazhromaždila pred našim príchodom na Svet. Aj karmickú informáciu. Je to súbor všetkých našich životných skutkov a skutkov celého nášho Rodu, dobrých aj zlých. V každom človeku je tento súbor uložený. Kde presne je uložený, to nikto nevie. No on existuje. V priestore podvedomia, v priestore duše…

Tento Kon Zdokonaľovania hovorí o tom, že my prijímame predchádzajúcu informáciu, zavádzame ju do nášho života a táto informácia nám pomáha prejsť našu životnú úlohu v tomto Javnom Svete.

Sme tu preto, aby sme sa rozvíjali duchovne, energeticky a fyzicky. Každý človek je na inej úrovni rozvoja. Našou úlohou je prijať informačnú skúsenosť našich Predkov, aby sme ju vedeli zaradiť do nášho života a rozvinúť náš život tak, aby sme sa zdokonalili a posunuli sa na vyššiu úroveň rozvoja. Našim potomkom tak zanechávame novú – zdokonalenú informačnú skúsenosť.

Zaujímavé je, že do 3-och rokov života je Vedomie Človeka otvorené a má priame spojenie s Vyššími Správcami, s RODom, so Správcom Duše, čo naznačuje, že múdrosť našich dávnych Predkov spočívala aj v tom, že so svojimi deťmi komunikovala úplne iným spôsobom, ako je to dnes zvykom. Vážili si ich prítomnosť v Rodine iným spôsobom, ako je to dnes a pozorne načúvali ich Slovám a Myšlienkovým pochodom.

Ako sa dá uplatňovať 1. KON v našich podmienkach:

Pýtajte sa ako žil váš otec a mama, vaši starí rodičia.
Zisťujte, podľa akých Pravidiel žili a čo bolo pre nich dôležité.
Uchopte svoj Rodokmeň.
Uchopte vedomosti svojho Rodokmeňa, zisťujte akí ľudia v ňom žili. Veď múdrosť je to, čo sa zistilo v minulosti. Kto hľadá múdrosť v budúcnosti, zablúdil. Z budúcnosti sa čerpať nedá.
Študujte skúsenosti našich civilizácií. Civilizácii pred nami.


Žijeme Vedome


Sledujte
http://www.zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.